Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
PDF 45kWORD 10k
6 lutego 2020
P-000736/2020
Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Bogdan Rzońca
 Odpowiedź na piśmie 
 Przedmiot: Efektywne reagowanie w związku z trwającymi pożarami w Australii

Nie ulega wątpliwości, że wysokie koszty pomocy, powstałe w związku z zaistniałymi sytuacjami kryzysowymi, może ograniczyć zastosowanie idei międzypaństwowej solidarności. Doświadczenie ekspertów i ratowników państw europejskich powinny być wykorzystywane podczas zwalczania zagrożeń w krajach spoza Unii Europejskiej.

Jeżeli kraj dotknięty katastrofą zwraca się o pomoc, centrum operacyjne Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności („unijny mechanizm”), a więc Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego, informuje o konkretnych potrzebach tego kraju wszystkie państwa uczestniczące w unijnym mechanizmie. Został on pierwotnie powołany do życia w 2001 r. Obecne ramy prawne ustanowiono decyzją nr 1313/2013/UE (1) .

Praktyczna implementacja powyższej decyzji została dokonana decyzją wykonawczą Komisji z dnia 16 października 2014 r. (2) , której art. 35 ust. 2 stanowi, iż „w razie wystąpienia klęski lub katastrofy poza terytorium Unii lub groźby jej wystąpienia, kiedy może zaistnieć konieczność udzielenia pomocy w zakresie ochrony ludności, Komisja może poinformować państwo trzecie o możliwości ubiegania się o pomoc w ramach unijnego mechanizmu”.

Czy Komisja Europejska zwróciła się do władz Australii z informacją o możliwości ubiegania się o pomoc w ramach unijnego mechanizmu?

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 924, z późn. zm.
(2) Dz.U. L 320 z 6.11.2014, s. 1, z późn. zm.
Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 10 lutego 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności