• EN - English
  • RO - română
Întrebare parlamentară - P-000750/2020(ASW)Întrebare parlamentară
P-000750/2020(ASW)

Răspuns dat de dl Sinkevičius în numele Comisiei Europene

Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa[1] prevede că statele membre trebuie să se asigure că în toate zonele și aglomerările de pe teritoriul lor nivelul de (printre altele) particule în suspensie (PM10) și de particule fine de materie (PM2.5) nu depășește valorile-limită. Pentru PM10 este prevăzută o valoare-limită zilnică de 50 micrograme/m3 (µg/m3), care nu trebuie depășită de mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic, precum și o valoare-limită anuală de 40 µg/m3. Pentru PM2.5 este prevăzută o valoare-limită anuală de 25 µg/m3.

Comisia cunoaște problema poluării atmosferice din București și continuă să ia măsuri decisive în această privință. Pentru zona de calitate a aerului București, în 2018, adică ultimul an pentru care sunt disponibile date validate, autoritățile române au raportat 71 de zile în care a fost depășită valoarea-limită zilnică pentru PM10, în timp ce valorile-limită medii anuale pentru PM10 și PM2.5 au fost atinse, cu un nivel maxim raportat de 39 µg/m3 și, respectiv, de 22 µg/m3.

Comisia reamintește faptul că, la 17 mai 2018, a decis să trimită România în fața Curții de Justiție a UE din cauza depășirii valorilor-limită pentru particulele în suspensie (PM10) prevăzute de Directiva 2008/50/CE[2]. De asemenea, aceasta subliniază că, în cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor privind monitorizarea calității aerului, la 25 iulie 2019 a decis să le trimită autorităților din România o scrisoare suplimentară de punere în întârziere[3]. În prezent, Comisia analizează răspunsul primit din partea autorităților din România.

Ultima actualizare: 25 martie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate