• EN - English
 • RO - română
Întrebare parlamentară - P-000750/2020Întrebare parlamentară
P-000750/2020

  Poluarea aerului în București

  Întrebarea prioritară cu solicitare de răspuns scris P-000750/2020
  adresată Comisiei
  Articolul 138 din Regulamentul de procedură
  Ramona Strugariu (Renew), Nicolae Ştefănuță (Renew)

  Conform informațiilor din presă, pe 4 ianuarie 2020 rețeaua independentă de monitorizare a calității aerului din București a înregistrat o depășire record de până la 667% (167 µg/m3) pentru poluarea cu PM 2,5 și 478% (239 µg/m3) pentru PM10. Toate celelalte stații de măsurare au înregistrat depășiri între 200% și aproape 700% pentru cei doi indici. În ianuarie stațiile de măsurare au înregistrat nouă zile de depășiri pentru PM10, limita impusă de Directiva 2008/50/EU fiind de 35 de zile pe an. Rețeaua statului român a înregistrat și ea depășiri, mai mici, nefiind funcțională în totalitate.

  Conform „Environmental Implementation Review 2019”, Comisia a reținut că în România situația calității aerului nu poate fi stabilită cu certitudine din cauza raportării și a monitorizării deficitare. România s-a angajat, în cadrul procedurii de infringement, să se conformeze standardelor.

  Care este stadiul raportării respectării acestor angajamente asumate de România? A făcut Comisia până acum verificări pentru a se asigura că sunt reale?

  Ce măsuri concrete și pași următori are în plan Comisia pentru a accelera procedura de conformare în cazul României?

  Va efectua Comisia un audit în România pentru a verifica aceste date și a putea acționa în consecință, dacă este cazul?

  Ultima actualizare: 25 septembrie 2020
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate