Fill ar thairseach Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 47kWORD 10k
17 Feabhra 2020
P-000913/2020
Ceist tosaíochta i gcomhair freagra i scríbhinn
ar an gCoimisiún
Riail 138
Anne-Sophie Pelletier, Saskia Bricmont, Konstantinos Arvanitis, Monika Beňová, Caroline Roose, Damien Carême, Idoia Villanueva Ruiz, Yannick Jadot, Mick Wallace, Clare Daly, Salima Yenbou, Mounir Satouri, Manon Aubry, Leila Chaibi, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Gwendoline Delbos-Corfield, Aurore Lalucq, Clara Ponsatí Obiols, Erik Marquardt, Viktor Uspaskich, Alice Kuhnke, Birgit Sippel, Miguel Urbán Crespo, Bernard Guetta, Pernando Barrena Arza, Costas Mavrides, Juozas Olekas, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Manuel Bompard, Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek, Bronis Ropė, Milan Brglez, Petra De Sutter, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Pascal Arimont, Pascal Durand, François Alfonsi, Marie Toussaint, Damian Boeselager, José Gusmão, Younous Omarjee, Daniel Freund
 Freagra i scríbhinn 
 Ábhar: Dálaí coinneála agus cearta bunúsacha cimí san Aontas Eorpach

Tá tuairim is 569 000 duine faoi choinneáil in AE faoi láthair. Tá aird tarraingthe ag an gCoiste Eorpach um Chéastóireacht a Chosc ar fhadhbanna struchtúracha in a lán Ballstát (dálaí coinneála, rochtain ar chúram, naisc teaghlaigh, etc.). Is measa na deacrachtaí sin i dtíortha áirithe mar gheall ar phlódú i bpríosúin. Tar éis gur thug an Chúirt Eorpach um Chearta an Duine (ECHR) breithiúnais phíolótacha lena gceanglaítear ar na Ballstáit leigheasanna éifeachtacha a chur chun feidhme i gcásanna atriallacha ar an ábhar sin, is deacair fós do chimí ceartas a fháil. An 30 Eanáir 2020, cháin ECHR an Fhrainc as Airteagail 3 agus 13 den Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine a shárú.

Mar gheall ar an staid sin, a bhaineann le heaspa comhchaighdeán íosta, cuirtear an smacht reachta agus an comhar breithiúnach i mbaol, agus déantar difear, mar shampla, don ionstraim um an mBarántas Gabhála Eorpach, a dhiúltaíonn roinnt Ballstát a úsáid.

Le blianta beaga anuas, d’iarr an Pharlaimint arís agus arís eile go ndéanfaí ionstraimí reachtacha maidir le cearta na bpríosúnach agus caighdeáin choinneála a ghlacadh ar leibhéal AE.

I bhfianaise a thábhachtaí atá rialú breithiúnach ar dhálaí coinneála chun comhar breithiúnach éifeachtach a áirithiú (CBAE, C-128/18), an dtabharfaidh an Coimisiún gealltanas go mbeidh beartas príosúin comhordaithe ann atá níos fearr d’fhonn dálaí a chruthú don iontaoibh fhrithpháirteach agus d’fhonn cearta bunúsacha a urramú trí ghníomhaíocht a dhéanamh chun cearta nós imeachta a neartú agus chun feabhas a chur ar dhálaí coinneála? Más ea, cén cineál gníomhaíochta a dhéanfaidh sé?

An nuashonrú is déanaí: 20 Feabhra 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais