• EN - English
  • FI - suomi
Parlamentin kysymys - P-001821/2020Parlamentin kysymys
P-001821/2020

Biokaasusektoria koskevan lainsäädännön tarkoituksenmukaisuus

Kirjallisesti vastattava ensisijainen kysymys P-001821/2020
komissiolle
työjärjestyksen 138 artikla
Heidi Hautala (Verts/ALE)

Biokaasun käytön lisääminen liikenteessä on nopeimpia ja kustannustehokkaimpia tapoja vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Henkilöajoneuvojen CO2-päästöjä koskeva asetus on vahva ohjauskeino, eikä se ole teknologianeutraali.

Kaikkien uusien henkilöautojen keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen täytyy alittaa 95 g/km vuodesta 2020 lähtien, ja vuoden 2025 tavoite on 15 % vähemmän kuin vuonna 2021, jolloin asetus rajaa uusien ajoneuvojen vaihtoehdot täyssähköisten ja ladattavien hybridien varaan.

Nykyinen direktiivi saattaa aiheuttaa kaasuautojen valmistuksen loppumisen kokonaan hyvin nopealla aikataululla. Kaasuautot eivät voi alittaa direktiivin päästöraja-arvoa, koska päästöt mitataan vain pakoputken päästä ja niissä käytetään maakaasun päästöarvoja. Elinkaaripäästöjä biokaasulle ei siis oteta huomioon.

Kaasuautojen päästöjä ei lasketa EU-lainsäädännössä biokaasun vaan maakaasun perusteella. Biokaasu on 100-prosenttisesti uusiutuva energiamuoto ja kiertotalouden osatekijä. YK:n ilmastosopimuksen mukaan kaikki täysin uusiutuvat polttoaineet tulisi luokitella hiilivapaiksi.

Kysyn:

Päivitetty viimeksi: 25. syyskuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö