Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 39kWORD 10k
24. maaliskuuta 2020
P-001821/2020
Kirjallisesti vastattava ensisijainen kysymys P-001821/2020
komissiolle
työjärjestyksen 138 artikla
Heidi Hautala (Verts/ALE)
 Kirjallinen vastaus 
 Aihe: Biokaasusektoria koskevan lainsäädännön tarkoituksenmukaisuus

Biokaasun käytön lisääminen liikenteessä on nopeimpia ja kustannustehokkaimpia tapoja vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Henkilöajoneuvojen CO2-päästöjä koskeva asetus on vahva ohjauskeino, eikä se ole teknologianeutraali.

Kaikkien uusien henkilöautojen keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen täytyy alittaa 95 g/km vuodesta 2020 lähtien, ja vuoden 2025 tavoite on 15 % vähemmän kuin vuonna 2021, jolloin asetus rajaa uusien ajoneuvojen vaihtoehdot täyssähköisten ja ladattavien hybridien varaan.

Nykyinen direktiivi saattaa aiheuttaa kaasuautojen valmistuksen loppumisen kokonaan hyvin nopealla aikataululla. Kaasuautot eivät voi alittaa direktiivin päästöraja-arvoa, koska päästöt mitataan vain pakoputken päästä ja niissä käytetään maakaasun päästöarvoja. Elinkaaripäästöjä biokaasulle ei siis oteta huomioon.

Kaasuautojen päästöjä ei lasketa EU-lainsäädännössä biokaasun vaan maakaasun perusteella. Biokaasu on 100-prosenttisesti uusiutuva energiamuoto ja kiertotalouden osatekijä. YK:n ilmastosopimuksen mukaan kaikki täysin uusiutuvat polttoaineet tulisi luokitella hiilivapaiksi.

Kysyn:

1. Millä keinoin ja millä aikataululla komissio ryhtyy toimiin, jotta liikennebiokaasu on mukana keinoissa saavuttaa liikenteen päästövähennystavoitteet?

2. Aikooko komissio tässä yhteydessä selvittää mahdollisuutta siirtyä mittaamaan autojen elinkaaren aikana syntyviä kokonaispäästöjä (WTW) nykyisen pakoputken päästä tapahtuvan mittauksen (TTW) sijaan tai muulla keinoin esimerkiksi siten, että mahdollistetaan biokaasun käytölle kiintiö biokaasun ottamiseksi huomioon ajoneuvoja koskevassa lainsäädännössä?

3. Aikooko komissio ottaa käyttöön ns. hiilikorjauskertoimen (Carbon Correction Factor, lisätietoa The Natural & bio Gas Vehicle Association (NGVA Europe)), jotta uusiutuvan biokaasun osuus käytetystä liikennekaasusta voitaisiin ottaa huomioon?

Päivitetty viimeksi: 25. syyskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö