Vissza az Europarl portálra

Choisissez la langue de votre document :

Parlamenti kérdések
PDF 40kWORD 23k
2020. június 16.
P-002277/2020(ASW)
Valdis Dombrovskis ügyvezető alelnök egyesített válasza
az Európai Bizottság nevében
A kérdések hivatkozási száma: P-002277/2020, E-002299/2020, E-002311/2020, E-002337/2020, E-002375/2020, P-002369/2020, P-002465/2020, P-002480/2020, E-002654/2020, E-003013/2020, P-003215/2020

A Bizottság 2016 óta támogatja a fenntartható finanszírozás menetrendjét. Ez hozzájárult ahhoz, hogy az Európai Unió világszinten a terület éllovasává váljon. A Bizottság továbbra is elő fogja mozdítani ezt a menetrendet Európában és világszerte. Az EU célja a gyors és egyúttal hiteles előrelépés megvalósítása, ezért az uniós politikákat megbízható tudományos munkára és tanulmányokra kell alapozni. A Bizottság által a fenntartható finanszírozással kapcsolatos következő lépésekre vonatkozóan megrendelt számos jelentés között szerepel a BlackRocknak odaítélt tanulmány.

A szóban forgó tanulmány elkészítésére beérkezett kilenc ajánlatot a Bizottság különböző főigazgatóságait képviselő öt tagból álló bizottság értékelte. Az uniós intézményekre vonatkozó adatvédelmi szabályok(1) értelmében a Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy közzétegye az értékelő bizottság tagjainak nevét és egyéb személyes adatait.

A költségvetési rendelet szabályaival összhangban az odaítélési szempont a „legjobb ár-minőség arány” volt. A mellékletben található táblázatok ismertetik a kiírási feltételek minimumkövetelményeit teljesítő hét ajánlatnak adott részletes pontszámokat, ugyanakkor üzleti okokból nem jelenítik meg a sikertelen ajánlattevők nevét.

Mivel a BlackRock árajánlata valóban jelentősen elmaradt a Bizottság által a tanulmányra vonatkozóan meghatározott maximális keretösszegtől, a költségvetési rendelet kirívóan alacsonynak tűnő árakra vonatkozó rendelkezéseivel összhangban a Bizottság további információkat kért a BlackRocktól árajánlatával kapcsolatban. Az engedélyezésre jogosult tisztviselő nem talált olyan elemet a kapott magyarázatokban, amely alapján a BlackRock árajánlatát kirívóan alacsonynak kellene ítélni, vagy kétségbe kellene vonni azt, hogy az ajánlattevő képes a javasolt minőségi szolgáltatás nyújtására.

Amikor az értékelő bizottság javasolta a szerződés BlackRocknak való odaítélését, különös figyelmet fordított az esetleges szakmai összeférhetetlenségre, és körültekintően alkalmazta a költségvetési rendelet vonatkozó rendelkezéseit. A szóban forgó tanulmány keretében elvégzendő konkrét feladatok tükrében az értékelő bizottság nem állapított meg szakmai összeférhetetlenséget a szerződő fél feladatai és jelenlegi befektetési gyakorlatai között.

A Bizottság feladata, hogy az összes érdekelt féllel folytatott konzultációt követően eszközöket és mechanizmusokat dolgozzon ki a környezeti, társadalmi és irányítási szempontoknak az uniós bankprudenciális keretbe, valamint a bankok üzleti stratégiáiba és befektetési politikáiba történő beágyazása céljából. A BlackRocknak odaítélt tanulmány célja, hogy feltérképezze a jelenlegi helyzetet és nehézségeket, ami a jövőbeli eszközök és mechanizmusok kidolgozásához vezető első lépés.

A Bizottságnak nem volt igazolható oka arra, hogy megszüntesse a szóban forgó közbeszerzési eljárást (például hiba, szabálytalanság vagy csalás felfedezése a közbeszerzési eljárás során). Amennyiben az ajánlattevő megfelel valamennyi kizárási, kiválasztási és odaítélési kritériumnak (mint a BlackRock), a költségvetési rendeletben nincs olyan jogalap, amely alapján a Bizottság elutasíthatná a szerződés aláírását a nyertes ajánlattevővel, kivéve, ha a teljes közbeszerzési eljárás megszüntetése mellett dönt.

Mindazonáltal a Bizottság továbbra is éber lesz, és szorosan figyelemmel kíséri a tanulmány előrehaladását. A Bizottság készen áll arra, hogy szerződést bontson a szerződő féllel, amennyiben az nem tartja be szigorúan a szerződés rendelkezéseit. A Bizottság kizárólag akkor fogja elfogadni a BlackRock zárójelentését, ha az a szerződés valamennyi feltételének megfelel. A zárójelentés nyilvános lesz, és nyilvános ellenőrzés tárgyát fogja képezni.

A szerződés BlackRocknak történő odaítélése során követett eljárással kapcsolatban a Bizottság felkéri a tisztelt képviselőket, hogy tekintsék meg a Bizottság szolgálatai által készített részletes magyarázatot(2).

Lásd a mellékletet :  Melléklet

(1)Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.).
(2)https://ec.europa.eu/info/files/information-awarding-contract-carry-out-study-integrating-environmental-social-and-governance-esg-objectives-eu-banking-rules_en
Utolsó frissítés: 2020. július 10.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat