Parlamentarno vprašanje - P-002277/2020(ASW)Parlamentarno vprašanje
P-002277/2020(ASW)

  Komisija od leta 2016 podpira agendo za trajnostno financiranje. To je prispevalo k temu, da je Evropska unija postala vodilna v svetu na tem področju. Komisija bo to agendo še naprej spodbujala v Evropi in po svetu. EU si prizadeva za hiter, vendar tudi verodostojen napredek. Politike EU morajo zato temeljiti na trdnem znanstvenem delu in študijah. Med številnimi poročili, ki jih je Komisija naročila za proučitev nadaljnjega postopanja v zvezi s trajnostnim financiranjem, je študija, ki je bila dodeljena družbi BlackRock.

  Odbor petih članov iz različnih generalnih direktoratov Komisije je ocenil devet prejetih ponudb za zadevno študijo. V skladu s pravili o varstvu podatkov, ki se uporabljajo za institucije EU[1], Komisija ne more razkriti imen in drugih osebnih podatkov članov odbora za ocenjevanje.

  V skladu s pravili finančne uredbe je bilo merilo za oddajo naročila „najboljše razmerje med ceno in kakovostjo“. V preglednicah v prilogi so navedene podrobne ocene sedmih ponudb, za katere je bilo ugotovljeno, da so skladne z minimalnimi zahtevami iz razpisnih zahtev, pri čemer so bila imena neuspešnih ponudnikov zaščitena iz komercialnih razlogov.

  Ker je bila ponujena cena družbe BlackRock precej nižja od najvišje vrednosti študije, ki jo je določila Komisija, je Komisija v skladu z določbami finančne uredbe, ki se nanašajo na cene, ki se zdijo neobičajno nizke, družbo BlackRock zaprosila za dodatne informacije v zvezi z njihovo ponujeno ceno. Odredbodajalec v predloženih pojasnilih ni videl nobenega elementa, ki bi lahko privedel do tega, da bi bila ponudba družbe BlackRock ocenjena kot neobičajno nizka, niti se ni pojavil dvom glede zmožnosti ponudnika, da zagotovi predlagane kakovostne storitve.

  Odbor za ocenjevanje je bil pri priporočanju oddaje naročila družbi BlackRock posebej pozoren na morebitne nasprotujoče si poklicne interese in je dosledno uporabil ustrezne določbe finančne uredbe. Glede na posebne naloge, ki jih je treba opraviti v okviru zadevne študije, odbor za ocenjevanje ni odkril nobenih nasprotujočih si poklicnih interesov med nalogami izvajalca in njegovimi trenutnimi naložbenimi praksami.

  Naloga Komisije je, da po posvetovanju z vsemi zainteresiranimi stranmi razvije orodja in mehanizme za vključevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih dejavnikov v bonitetni okvir bank EU ter v podjetniške strategije in naložbene politike bank. Namen študije, dodeljene družbi BlackRock, je opredeliti sedanje stanje in težave, kar je prvi korak v razvoju prihodnjih orodij in mehanizmov.

  Komisija ni imela utemeljenih razlogov za preklic zadevnega razpisnega postopka (na primer, odkritje napake, nepravilnosti ali goljufije v razpisnem postopku). Če ponudnik upošteva vsa merila za izključitev, izbor in oddajo naročila (kot je to storila družba BlackRock), v finančni uredbi ni pravne podlage, na podlagi katere bi Komisija lahko zavrnila podpis pogodbe z izbranim ponudnikom, razen če bi se odločila preklicati celoten razpisni postopek .

  Kljub temu bo Komisija še naprej pozorno spremljala napredek študije. Pripravljena je prekiniti pogodbo z izvajalcem, če se ta ne bi strogo držal pogodbenih določil. Komisija bo sprejela končno poročilo družbe BlackRock le, če bo skladno z vsemi pogodbenimi pogoji. Končno poročilo bo objavljeno in bo predmet javnega nadzora.

  Za dodatne informacije o postopku, ki je bil uporabljen pri oddaji pogodbe družbi BlackRock, Komisija spoštovane poslance vabi, naj proučijo podrobno razlago, ki so jo pripravile službe Komisije[2].

  Glej prilogo : Priloga

  Zadnja posodobitev: 13. julij 2020
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov