Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 49kWORD 10k
20 april 2020
P-002369/2020
Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Pascal Durand, Rasmus Andresen, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Sylvie Brunet, Delara Burkhardt, Reinhard Bütikofer, Pascal Canfin, Anna Cavazzini, Catherine Chabaud, Katalin Cseh, Gwendoline Delbos-Corfield, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Daniel Freund, Alexis Georgoulis, Dino Giarrusso, Raphaël Glucksmann, Charles Goerens, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Claude Gruffat, José Gusmão, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Fabienne Keller, Pierre Larrouturou, Nathalie Loiseau, Marisa Matias, Tilly Metz, Maria Noichl, Dimitrios Papadimoulis, Evelyn Regner, Dominique Riquet, Alfred Sant, Irène Tolleret, Véronique Trillet-Lenoir, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Marie-Pierre Vedrenne, Salima Yenbou, Stéphanie Yon-Courtin, Chrysoula Zacharopoulou, Daniela Rondinelli, Helmut Geuking, Damien Carême, Karima Delli, Caroline Roose, Mounir Satouri, Marie Toussaint, Clotilde Armand, Malin Björk, Robert Biedroń, Eric Andrieu, Bernard Guetta, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Milan Brglez, Nora Mebarek, Josianne Cutajar
 Schriftelijk antwoord 
 Schriftelijk antwoord 
 Schriftelijk antwoord 
 Schriftelijk antwoord 
 Schriftelijk antwoord 
 Schriftelijk antwoord 
 Schriftelijk antwoord 
 Schriftelijk antwoord 
 Betreft: Het besluit van de Commissie om BlackRock een contract te gunnen voor het uitoefenen van toezicht op de ontwikkeling van milieu-, sociale governancefactoren in de EU-bankensector en het beleid inzake bedrijfsinvesteringen.

Op 8 april 2020 heeft de Commissie BlackRock een contract gegund voor het uitoefenen van toezicht op de ontwikkeling van richtsnoeren betreffende milieuduurzaamheid voor de EU-bankensector en het beleid inzake bedrijfsinvesteringen.

BlackRock is een grote, wereldwijd opererende vermogensbeheerder voor de banken- en de fossielebrandstofsector, met activa van op dit moment naar schatting 87,3 miljard Amerikaanse dollar. BlackRock heeft zich in het verleden herhaaldelijk uitgesproken tegen plannen van de Commissie om onderzoek te doen naar de impact van ondernemingen op het milieu en op klimaatverandering. Het is waarschijnlijk dat BlackRock activa zal beheren die verband houden met het herstel na de Covid-19-crisis.

De gunning van het contract komt na het besluit van de VS om met BlackRock in zee te gaan voor het inwinnen van advies over de aanschaf van obligaties en schuldbewijzen. In deze tijden van crisis leidt het besluit van de Commissie tot ernstige twijfel omtrent haar vastberadenheid om prioriteit toe te kennen aan de soevereiniteit van de EU. De Commissie zou dan ook moeten overwegen de hierboven bedoelde aanbesteding over te doen.

Is de Commissie zich ervan bewust dat haar besluit om een contract aan BlackRock te gunnen:

1. tot een financieel belangengeschil leidt, aangezien het bedrijf sectorspecifieke richtsnoeren gaat ontwikkelen waar het zich zelf ook aan zal moeten houden?

2. een Amerikaans bedrijf aanzienlijke mogelijkheden geeft om invloed uit te oefenen op EU-wetgeving?

3. de billijke tenuitvoerlegging van de Green Deal in de financiële sector in gevaar brengt?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 23 april 2020Juridische mededeling - Privacybeleid