Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna vprašanja
PDF 50kWORD 10k
20. april 2020
P-002369/2020
Prednostno vprašanje za pisni odgovor
za Komisijo
Člen 138 Poslovnika
Pascal Durand, Rasmus Andresen, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Sylvie Brunet, Delara Burkhardt, Reinhard Bütikofer, Pascal Canfin, Anna Cavazzini, Catherine Chabaud, Katalin Cseh, Gwendoline Delbos-Corfield, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Daniel Freund, Alexis Georgoulis, Dino Giarrusso, Raphaël Glucksmann, Charles Goerens, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Claude Gruffat, José Gusmão, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Fabienne Keller, Pierre Larrouturou, Nathalie Loiseau, Marisa Matias, Tilly Metz, Maria Noichl, Dimitrios Papadimoulis, Evelyn Regner, Dominique Riquet, Alfred Sant, Irène Tolleret, Véronique Trillet-Lenoir, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Marie-Pierre Vedrenne, Salima Yenbou, Stéphanie Yon-Courtin, Chrysoula Zacharopoulou, Daniela Rondinelli, Helmut Geuking, Damien Carême, Karima Delli, Caroline Roose, Mounir Satouri, Marie Toussaint, Clotilde Armand, Malin Björk, Robert Biedroń, Eric Andrieu, Bernard Guetta, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Milan Brglez, Nora Mebarek, Josianne Cutajar
 Pisni odgovor 
 Pisni odgovor 
 Pisni odgovor 
 Pisni odgovor 
 Pisni odgovor 
 Pisni odgovor 
 Pisni odgovor 
 Pisni odgovor 
 Zadeva: Odločitev Komisije, da odda družbi BlackRock naročilo za nadzor nad oblikovanjem okoljskih in socialnih meril ter meril v zvezi z upravljanjem v bančnem sektorju EU in naložbenimi politikami gospodarskih družb

Komisija je 8. aprila 2020 oddala družbi BlackRock naročilo za nadzor nad izdelavo smernic o upoštevanju okoljske trajnosti v bančnem sektorju EU in o naložbenih politikah za gospodarske družbe.

Družba BlackRock je ena največjih svetovnih upraviteljev naložb v bančnem sektorju in sektorju ogljično intenzivne proizvodnje energije, vrednost njenih sredstev pa trenutno znaša 87,3 milijard USD. Že večkrat je nasprotovala načrtom Komisije, da bi preučila vpliv podjetij na okolje in podnebne spremembe. Veliko možnosti je, da bo upravljala tudi sredstva, povezana z okrevanjem po covidu-19.

Naročilo je bil oddano, potem ko so Združene države izbrale družbo BlackRock za svetovanje o nakupu obveznic in dolžniških vrednostnih papirjev. Odločitev Komisije vzbuja v času sedanje krize resne pomisleke o njeni želji, da postavi suverenost EU na prvo mesto. Zato bi morala razmisliti, da povabilo k oddaji ponudb ponovi.

Ali se Komisija zaveda, da njena odločitev oddati naročilo družbi BlackRock

1. vodi v finančni konflikt interesov, saj bo družba sama določila sektorske smernice, ki jih bo morala spoštovati,

2. daje družbi ZDA izjemen vpliv na pravne predpise EU in

3. ogroža pravično izvajanje zelenega dogovora v finančnem sektorju?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 24. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov