Parlamentarno pitanje - P-002498/2020Parlamentarno pitanje
P-002498/2020

5G, virus i imunosupresivni učinak dugotrajnog izlaganja radiofrekvencijskom elektromagnetskom zračenju

Prioritetno pitanje za pisani odgovor P-002498/2020
upućeno Komisiji
Članak 138. Poslovnika
Michèle Rivasi (Verts/ALE), Klaus Buchner (Verts/ALE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Eleonora Evi (NI), Piernicola Pedicini (NI), Ivo Hristov (S&D)

Znanost pokazuju da, iako kratkotrajno zračenje radiofrekvencijskim valovima jača imunosni sustav, dugotrajno zračenje ga slabi. Ovdje se ne radi o proturječju. Mehanizam tog učinka dobro je poznat te je ispitan u mnogim istraživačkim dokumentima [1]   [2]   [3]   [4] ​: radiovalovi otvaraju kalcijske kanale u membranama stanica i povećavaju koncentraciju slobodnih radikala.

Otvaranjem kalcijskih kanala stvara se posebno povoljna okolina za umnožavanje virusa. Neki virusi zapravo otvaraju kalcijske kanale kako bi omogućili svoje umnožavanje. To je dokazano čak i za delta koronavirus svinja (PDCoV) [5] .

Širenje virusnih infekcija vjerojatno se ubrzava zračenjem radiofrekvencijskih valova. To je jedan od čimbenika koje, uz onečišćenje zraka i pušenje, treba uzeti u obzir prilikom analize sadašnje pandemije.

Posljednje ažuriranje: 5. listopada 2020.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti