Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština (výběr)
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentní otázky
PDF 39kWORD 18k
9. července 2020
P-003297/2020(ASW)
Odpověď pana Wojciechowského
jménem Evropské komise
Referenční údaje otázky: P-003297/2020

V roce 2019 provedla Komise audit, jehož účelem bylo ověřit opatření, která české orgány provádí s cílem předcházet střetům zájmů a odhalovat je. Pokud jde o společnou zemědělskou politiku, Komise provedla audit výdajů v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Tento audit stále ještě probíhá a Komise nemůže třetím stranám sdělit podrobnosti, aby byl dodržen postup pro řízení o sporných otázkách s členským státem.

Jak bylo potvrzeno v odpovědi na otázku P-000460/2020, článek 61 nařízení (EU) 2018/1046(1) se použije na provádění přímých plateb, včetně rozhodnutí, která členský stát přijal na veškerých úrovních v oblasti přípravy, auditu a kontroly.

Co se týče přímých plateb, na vnitrostátní úrovni existuje při rozhodování o vyplácení těchto prostředků jen velmi omezený prostor pro uvážení. Podmínky způsobilosti pro přímé platby jsou stanoveny v právních předpisech EU, neexistuje žádné výběrové řízení ani rozhodnutí o přidělení finančních prostředků (jako např. u investičních projektů) a přidělování plateb příjemcům je přímo spojeno s obhospodařovanou plochou.

Přímé platby jsou vypláceny prostřednictvím platebních agentur akreditovaných v členských státech. Příslušný orgán, který každý členský stát jmenuje na ministerské úrovni, odpovídá za udělení, přezkum a odnětí akreditace platebních agentur podle článku 1 nařízení (EU) č. 907/2014(2) a článku 1 nařízení (EU) č. 908/2014(3).

Na základě akreditačních kritérií uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 907/2014 zajistí platební agentury, aby byla přijata vhodná opatření k zamezení střetu zájmů(4). Certifikační subjekty každoročně posuzují, zda platební agentury dodržují akreditační kritéria, mimo jiné posuzují, zda agentury zavedly opatření k zamezení střetu zájmů.

Dodržování akreditačních kritérií ze strany platebních agentur Komise sleduje pomocí posuzování výročních certifikačních zpráv, které vypracovaly certifikační subjekty, a pomocí posuzování prohlášení řídicího subjektu, jež vypracovali vedoucí pracovníci platebních agentur. Pokud se v souvislosti s dodržováním akreditačních kritérií objeví nápadná zjištění, zahájí Komise šetření v oblasti kontroly souladu s cílem chránit rozpočet EU.

(1)Úř. věst. L 193, 30.7.2018.
(2)Úř. věst. L 255, 28.8.2014.
(3)Úř. věst. L 255, 28.8.2014.
(4)Úř. věst. L 255, 28.8.2014 – příloha I, bod 1 písm. B podbod v).
Poslední aktualizace: 13. července 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí