• CS - čeština
  • EN - English
Parlamentní otázka - P-003297/2020Parlamentní otázka
P-003297/2020

Právní účinky nového finančního nařízení EU a plnění podmínek akreditace ze strany SZIF, který je v ČR platební agenturou pro zemědělské dotace EU

Prioritní otázka k písemnému zodpovězení P-003297/2020
Komisi
článek 138 jednacího řádu
Luděk Niedermayer (PPE)

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který jako platební agentura rozděluje v Česku zemědělské dotace EU a také kontroluje podmínky pro jejich získávání, nedávno ústy své mluvčí uvedl, že „co se týká pravidla o střetu zájmů dle článku 61 nového finančního nařízení, tak jej Evropská komise na přímé platby neuplatňuje a tyto platby, které jsou financované z rozpočtu EU, platí Komise bez omezení“ [1] .

Poslední aktualizace: 5. června 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí