Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 35kWORD 18k
15. lokakuuta 2020
P-003802/2020(ASW)
Stella Kyriakidesin
Euroopan komission puolesta antama vastaus
Kysymyksen viite: P-003802/2020

EU ja sen jäsenvaltiot ovat Maailman terveysjärjestön (WHO) suurin rahoittaja 22,4 prosentin rahoitusosuudella. Yhdysvallat on toiseksi suurin 15,8 prosentin osuudellaan. EU:n jäsenvaltiot ovat äskettäin lisänneet merkittävästi rahoitustaan WHO:lle.

EU on sitoutunut maksamaan 114 miljoonaa euroa WHO:n johtamaan YK:n strategiseen valmius‐ ja toimintasuunnitelmaan(1), jolla tuetaan maita, joilla on heikko terveydenhuoltojärjestelmä ja rajalliset mahdollisuudet varautua terveyttä uhkaaviin hätätilanteisiin ja selviytyä niistä. EU on myös osoittanut 30 miljoonaa euroa YK:n yhteiseen kestävän kehityksen tavoitteiden rahastoon, jossa keskitytään nyt covid-19-tautiin.

Toukokuussa 2020 EU ja globaalit kumppanit käynnistivät koronaviruksen torjuntatoimiin liittyvän varainkeruukampanjan, jolla pyritään varmistamaan covid-19-taudin diagnostiikan, hoitojen ja rokotteiden yleinen saatavuus kohtuulliseen hintaan. Kampanja huipentui 27. kesäkuuta 2020 järjestettyyn avunantajien konferenssiin(2), ja siinä kerättiin varoja 15,9 miljardia euroa.

Komission puheenjohtaja ja korkea edustaja / varapuheenjohtaja julkaisivat toukokuussa 2020 yhteisen julkilausuman(3) Yhdysvaltojen ilmoituksesta lopettaa WHO:n rahoitus ja korostivat tarvetta vahvistaa globaalia yhteistyötä ja yhteisiä ratkaisuja covid-19-pandemian vuoksi. Julkilausumassa kehotettiin Yhdysvaltoja harkitsemaan ilmoittamaansa päätöstä uudelleen. EU pitää WHO:ta johtavana monenvälisenä organisaationa globaaleissa terveyskysymyksissä.

EU:n äskettäin Maailman terveyskokouksessa esittämässä covid-19-pandemiaa koskevassa päätöslauselmassa(4) suunnitellaan covid-19-pandemiaan liittyvistä kansainvälisistä terveystoimista saatujen kokemusten tarkastelua. EU jatkaa työskentelyä kumppaneiden kanssa WHO:n puitteissa tämän arvioinnin toteuttamiseksi ja toimintavalmiuksien vahvistamiseksi tulevia pandemioita varten.

Yhdysvaltojen vetäytymispäätös toteutuu täysimääräisesti vuoden kuluttua, johon saakka Yhdysvallat on velvollinen maksamaan pakolliset arvioidut maksuosuudet WHO:n talousarvioon.

(1)https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
(2)https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_20_1129
(3)https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_20_983
(4)https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_CONF1Rev1-en.pdf
Päivitetty viimeksi: 16. lokakuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö