Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 34kWORD 16k
17 augustus 2020
P-004040/2020(ASW)
Antwoord van de heer Schmit
namens de Europese Commissie
Vraagnummer: P-004040/2020

De Commissie wenst te benadrukken dat de classificatie van een uitkering als sociale bijstand (overeenkomstig artikel 48 van het Verdrag betreffende de werking van de EU), sociale zekerheid (overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels) of als een bijzondere, niet op premie‐ of bijdragebetaling berustende prestatie (overeenkomstig artikel 70 van die verordening) doorgaans zeer complex is, zoals regelmatig blijkt uit de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie.

De Tozo-regeling omvat twee prestaties. De eerste prestatie is algemene bijstand die wordt verleend en berekend ongeacht de socialezekerheidspremies, en dekking biedt tegen het risico van werkloosheid voor zelfstandigen die onvrijwillig beroepsinkomsten hebben verloren. Deze bijstand biedt bescherming tegen werkloosheid en voorziet in levensonderhoud. In die zin worden elementen van sociale zekerheid en sociale bijstand gecombineerd. Daarom kan de bijstand worden beschouwd als een bijzondere, niet op premie‐ of bijdragebetaling berustende prestatie, hoewel de Nederlandse autoriteiten hiervan nog niet als zodanig kennis hebben gegeven(1).

De tweede prestatie is een lening die wordt toegekend aan zelfstandigen die aantonen dat zij wegens de COVID-19-crisis onvoldoende geld in kas hebben om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Deze prestatie is geen bijstandsuitkering en wordt toegekend aan niet-ingezetenen die daarvoor in aanmerking komen.

(1)Zie arrest van het Hof van Justitie van 21 juli 2011, Stewart, C-503/09, waarin het Hof van oordeel was dat een uitkering een bijzondere, niet op premie‐ of bijdragebetaling berustende prestatie was ondanks het feit dat deze niet in bijlage X bij Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels was opgenomen.
Laatst bijgewerkt op: 1 september 2020Juridische mededeling - Privacybeleid