• EN - English
  • FI - suomi
Parlamentin kysymys - P-004339/2020Parlamentin kysymys
P-004339/2020

Alkoholin etämyynti Suomessa ja EU-alueelta Suomeen – tekniset määräykset, tavaroiden vapaa liikkuvuus ja SEUT-sopimuksen 34 artikla sekä SEU-sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu lojaliteettivelvoite

Kirjallisesti vastattava ensisijainen kysymys P-004339/2020
komissiolle
työjärjestyksen 138 artikla
Petri Sarvamaa (PPE)

Tavaroiden vapaa liikkuvuus on EU:n perusperiaate. Suomessa on tällä hetkellä voimassa hallinnolliseen ohjeeseen perustuva alkoholin etämyyntikielto. Valviran lakimies on vahvistanut voimassaolon virkavastuulla 1. maaliskuuta 2019. Tämä etämyyntikielto muodostaa kielletyn rajoituksen tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle, mikä on vastoin SEUT- sopimuksen 34 artiklaa.

Valviran edeltäjä teki etämyynnin kieltävän tulkinnan vuonna 2007. Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyi tulkinnan. Tätä teknistä määräystä ei kuitenkaan annettu komissiolle tiedoksi direktiivin (EU) 2015/1535 edellyttämän menettelyn mukaisesti.

Koska tekninen määräys jätettiin notifioimatta, ei etämyyntikielto ole pätevä. Samalla teknistä määräystä on kuitenkin toimeenpantu. Alkoholilakiuudistuksen yhteydessä Suomi toimitti ilmoituksen komissiolle TRIS-asianumerolla 2016/653/FIN (Alkoholilain kokonaisuudistus). Komissio antoi 15. maaliskuuta 2017 yksityiskohtaisen lausunnon, jossa ehdotettu 30§:n mukainen etämyyntikielto katsottiin EU:n perussopimuksen vastaiseksi. Suomi toimitti komissiolle lopullisen säädöksen, josta pykälä poistettiin. Suomi ei ole EU-jäsenyyden aikana toimittanut komissiolle mitään lopullista säädöstekstiä, jossa olisi etämyynnin kieltävä pykälä.

Alkoholin etämyyntikieltoa ei ole annettu direktiivin (EU) 2015/1535 edellyttämää menettelyä noudattaen, eikä kielto siten ole unionin oikeuskäytännön perusteella sovellettavissa kansallisessa tuomioistuimessa (C-194/94 CIA Security International).

Mitä komissio aikoo tehdä Suomen valtion osalta, joka ei ole noudattanut SEU-sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaista lojaliteettivelvoitettaan

Päivitetty viimeksi: 30. heinäkuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö