Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 38kWORD 10k
22. heinäkuuta 2020
P-004339/2020
Kirjallisesti vastattava ensisijainen kysymys P-004339/2020
komissiolle
työjärjestyksen 138 artikla
Petri Sarvamaa (PPE)
 Kirjallinen vastaus 
 Aihe: Alkoholin etämyynti Suomessa ja EU-alueelta Suomeen – tekniset määräykset, tavaroiden vapaa liikkuvuus ja SEUT-sopimuksen 34 artikla sekä SEU-sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu lojaliteettivelvoite

Tavaroiden vapaa liikkuvuus on EU:n perusperiaate. Suomessa on tällä hetkellä voimassa hallinnolliseen ohjeeseen perustuva alkoholin etämyyntikielto. Valviran lakimies on vahvistanut voimassaolon virkavastuulla 1. maaliskuuta 2019. Tämä etämyyntikielto muodostaa kielletyn rajoituksen tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle, mikä on vastoin SEUT- sopimuksen 34 artiklaa.

Valviran edeltäjä teki etämyynnin kieltävän tulkinnan vuonna 2007. Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyi tulkinnan. Tätä teknistä määräystä ei kuitenkaan annettu komissiolle tiedoksi direktiivin (EU) 2015/1535 edellyttämän menettelyn mukaisesti.

Koska tekninen määräys jätettiin notifioimatta, ei etämyyntikielto ole pätevä. Samalla teknistä määräystä on kuitenkin toimeenpantu. Alkoholilakiuudistuksen yhteydessä Suomi toimitti ilmoituksen komissiolle TRIS-asianumerolla 2016/653/FIN (Alkoholilain kokonaisuudistus). Komissio antoi 15. maaliskuuta 2017 yksityiskohtaisen lausunnon, jossa ehdotettu 30§:n mukainen etämyyntikielto katsottiin EU:n perussopimuksen vastaiseksi. Suomi toimitti komissiolle lopullisen säädöksen, josta pykälä poistettiin. Suomi ei ole EU-jäsenyyden aikana toimittanut komissiolle mitään lopullista säädöstekstiä, jossa olisi etämyynnin kieltävä pykälä.

Alkoholin etämyyntikieltoa ei ole annettu direktiivin (EU) 2015/1535 edellyttämää menettelyä noudattaen, eikä kielto siten ole unionin oikeuskäytännön perusteella sovellettavissa kansallisessa tuomioistuimessa (C-194/94 CIA Security International).

Mitä komissio aikoo tehdä Suomen valtion osalta, joka ei ole noudattanut SEU-sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaista lojaliteettivelvoitettaan

1. ja toimeenpanee vuonna 2007 annettua, notifioimatonta teknistä määräystä?

2. ja joka notifioituaan 14. joulukuuta 2016 annetun määräyksen on toimeenpannut kyseisen teknisen määräyksen odotusaikana 2. maaliskuuta 2017 rikosasiassa ja menettelyn päätteeksi toimittanut komissiolle lopullisen tekstin, jossa kyseistä teknistä määräystä ei ole?

3. ja joka ilmoitettuaan 6. heinäkuuta 2018 teknisen määräyksen ja peruttuaan sen komission yksityiskohtaisen lausunnon johdosta toimeenpanee edelleen ko. teknistä määräystä vuodelta 2010?

Päivitetty viimeksi: 30. heinäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö