Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 34kWORD 18k
13. marraskuuta 2020
P-005395/2020(ASW)
Stella Kyriakidesin
Euroopan komission puolesta antama vastaus
Kysymyksen viite: P-005395/2020

1. Kuten komissio totesi vastauksessaan kirjalliseen kysymykseen P-000957/2020, komissio lähetti Suomelle 29. huhtikuuta 2016 perustellun lausunnon ja rikkomusmenettely on edelleen vireillä. Komissio ottaa huomioon arvoisan parlamentin jäsenen toimittamat tiedot. Komissio ottaa huomioon kaikki merkitykselliset olosuhteet sekä kansallisen lainsäädännön mahdollisen tarkistamisen päättäessään rikkomusmenettelyn seuraavista vaiheista.

2. Komissio muistuttaa, että EU:n oikeuden yhdenmukaisen tulkinnan varmistaminen on viime kädessä unionin tuomioistuimen tehtävä. Tämän saavuttamiseksi kansallisten tuomioistuinten on sovellettava unionin oikeutta ja tulkittava kansallisia säännöksiä yhdenmukaisesti. Jos kansallinen tuomioistuin on epävarma unionin oikeuden tulkinnasta, sillä on mahdollisuus ja tietyissä tapauksissa velvollisuus esittää kysymyksestä ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklan mukaisesti(1). Unionin tuomioistuin ei ole vielä tulkinnut direktiivin 2011/24/EU(2) 7 artiklan 4 kohtaa.

(1)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A12016E267
(2)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0024&from=FI
Päivitetty viimeksi: 16. marraskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö