Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 32kWORD 17k
2 december 2020
P-005555/2020(ASW)
Antwoord van uitvoerend vicevoorzitter Dombrovskis
namens de Europese Commissie
Vraagnummer: P-005555/2020

In overeenstemming met de onderhandelingsrichtsnoeren die de Raad in juli 2019 heeft ontvangen voor de modernisering van het Verdrag inzake het Energiehandvest (EHV), heeft de Commissie in mei 2020 een eerste tekstvoorstel ingediend met het oog op de hervorming van de regels inzake investeringsbescherming en geschillenbeslechting, alsook nieuwe bepalingen inzake duurzame ontwikkeling en klimaatverandering(1). Een van de doelstellingen van deze hervorming is het EHV in overeenstemming te brengen met de Overeenkomst van Parijs en de doelstellingen van de Green Deal.

De onderhandelingen over de modernisering van het EHV bevinden zich in een vroeg stadium. Zij zijn van start gegaan in juli 2020 en tot dusver hebben er slechts drie rondes plaatsgevonden, waarvan de laatste begin november 2020.

De Commissie is van mening dat een hervormd EHV het best mogelijke resultaat is. Eenzijdige  terugtrekking van de EU en de lidstaten uit een niet-hervormd EHV zou ertoe leiden tot dat de vervalclausule in werking treedt, waardoor het EHV gedurende 20 jaar van toepassing blijft op bestaande investeringen. Dit zou kunnen leiden tot nieuwe geschillen tussen investeerders en staten onder toepassing van de niet-hervormde regels, onder meer over bestaande investeringen in fossiele brandstoffen. Daarom is de Commissie vastbesloten de lopende onderhandelingen over modernisering voort te zetten.

De Commissie zal de voortgang van de onderhandelingen regelmatig blijven evalueren. Indien kerndoelstellingen van de EU, met inbegrip van de aanpassing aan de Overeenkomst van Parijs, niet binnen een redelijke  termijn worden verwezenlijkt, kan de Commissie overwegen andere opties voor te stellen, waaronder de  terugtrekking uit het EHV.

(1)https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2148
Laatst bijgewerkt op: 3 december 2020Juridische mededeling - Privacybeleid