Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 46kWORD 10k
12. lokakuuta 2020
P-005555/2020
Kirjallisesti vastattava ensisijainen kysymys P-005555/2020
komissiolle
työjärjestyksen 138 artikla
Manon Aubry (GUE/NGL), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Maria Arena (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Jutta Paulus (Verts/ALE), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Silvia Modig (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Raphaël Glucksmann (S&D), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Philippe Lamberts (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Ville Niinistö (Verts/ALE), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Marc Botenga (GUE/NGL), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Marie Toussaint (Verts/ALE), Martin Buschmann (NI), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Claude Gruffat (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Bas Eickhout (Verts/ALE), Eleonora Evi (NI), Marc Angel (S&D), Milan Brglez (S&D), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Piernicola Pedicini (NI), Younous Omarjee (GUE/NGL), Manu Pineda (GUE/NGL), Sira Rego (GUE/NGL), Manuela Ripa (Verts/ALE), Karima Delli (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL), Henrike Hahn (Verts/ALE), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Clara Ponsatí Obiols (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI)
 Aihe: Energiaperuskirjasta tehtyä sopimusta koskevat uudelleenneuvottelut: mukauttaminen Pariisin sopimukseen ennen vuoden 2021 osapuolikonferenssia ja EU:n suunnittelemat seuraavat toimet

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa asetetaan tavoitteeksi ilmastoneutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttaminen – joka edellyttää perusteellista energiasiirtymää – on ensiarvoisen tärkeää ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi ja tulevaisuutemme säilyttämiseksi.

Euroopan unioni ja useimmat jäsenvaltiot ovat kuitenkin energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen osapuolia. Sopimus voisi suojata 2,15 biljoonan euron investoinnit fossiilisiin polttoaineisiin vuoteen 2050 mennessä sellaisilta julkisilta toimilta, joilla pyritään luopumaan asteittain fossiilisista polttoaineista.

Sopimus vaarantaa kaikki sääntely-yritykset, joilla pyritään muuttamaan fossiilisten polttoaineiden kulutuksen tuhoisaa suuntaa, ja pakottaa EU:n kansalaiset maksamaan fossiilisiin polttoaineisiin investoivien henkivakuutuksesta. Vaikka ”uudistusprosessi” on käynnissä, EU:n kehotus mukauttaa sopimus Pariisin sopimukseen ei mitä todennäköisimmin johda kaikkien osapuolten yksimielisyyteen.

1. Kun otetaan huomioon, että tarvitaan kiireellisesti huomattavia uudistuksia, onko EU:lla määräaika käynnissä olevalle uudistusprosessille, jotta se ei viivästyisi?

2. EU:n on toimitettava parannettu määritelty panoksensa Pariisin sopimukseen Glasgow’ssa marraskuussa 2021 pidettävässä osapuolikonferenssissa. Sitoutuuko EU vetäytymään energiaperuskirjasta tehdystä sopimuksesta, kuten Italia teki vuonna 2016, jos uudistusprosessissa ei ole siihen mennessä onnistuttu saattamaan sopimusta Pariisin sopimuksen mukaiseksi?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 14. lokakuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö