Парламентарен въпрос - P-006641/2020(ASW)Парламентарен въпрос
P-006641/2020(ASW)

Отговор, даден от г-жа Кириакиду от името на Европейската комисия

Комисията носи отговорност пред другите европейски институции и гражданите и действа в съответствие с приложимите правила относно финансовото управление.

Договорите, сключени като предварителни споразумения за закупуване (ПСЗ) с дружества, включват клаузи за неразкриване на информация.

Комисията се вслуша в призивите за повече прозрачност и в съгласие със съответните дружества вече предостави договорите с CureVac и Janssen Pharmaceuticals на разположение на членовете на Европейския парламент в специална читалня, и също така публикува редактираната версия на договорите с CureVac, AstraZeneca и Sanofi.

Комисията преговаря с доставчиците на ваксини като част от съвместен екип за преговори. Този екип включва генералния директор, отговарящ за здравеопазването и безопасността на храните, като представител на Комисията, и представители от седем държави членки, назначени от управителния съвет[1]. Комисията не е съобщила имената на нито един от членовете на екипа.

Управителният съвет разглежда ПСЗ преди подписването им. В последователни решения на Комисията колегиумът делегира подписването на всяко ПСЗ на комисаря или на генералния директор, отговарящ за здравеопазването и безопасността на храните.

Последно осъвременяване: 19 април 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност