Κοινοβουλευτική ερώτηση - P-006641/2020(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
P-006641/2020(ASW)

Απάντηση της κ. Κυριακίδου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επιτροπή είναι υπόλογη έναντι των άλλων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των πολιτών, και ενεργεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση.

Οι συμβάσεις που συνάπτονται ως συμφωνίες προαγοράς με τις εταιρείες περιλαμβάνουν ρήτρες μη δημοσιοποίησης.

Η Επιτροπή έχει ακούσει τις εκκλήσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια και, σε συμφωνία με τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, έχει ήδη θέσει τις συμβάσεις με την CureVac και την Janssen Pharmaceuticals στη διάθεση των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ειδικό αναγνωστήριο, και έχει δημοσιεύσει την αναδιατυπωμένη έκδοση των συμβάσεων με την CureVac, την AstraZeneca και τη Sanofi.

Η Επιτροπή διαπραγματεύεται με τους προμηθευτές εμβολίων στο πλαίσιο κοινής διαπραγματευτικής ομάδας. Η κοινή διαπραγματευτική ομάδα περιλαμβάνει τη γενική διευθύντρια υγείας και ασφάλειας των τροφίμων ως εκπρόσωπο της Επιτροπής, καθώς και εκπροσώπους επτά κρατών μελών, οι οποίοι ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο[1]. Η Επιτροπή δεν έχει κοινοποιήσει τα ονόματα κανενός από τα μέλη της ομάδας.

Το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει τις συμφωνίες προαγοράς πριν από την υπογραφή τους. Το σώμα των Επιτρόπων, με διαδοχικές αποφάσεις της Επιτροπής, έχει αναθέσει την υπογραφή κάθε συμφωνία προαγοράς στην επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ή τη γενική διευθύντρια που είναι αρμόδια για τον εν λόγω τομέα.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Απριλίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου