Parlamento klausimas - P-006641/2020(ASW)Parlamento klausimas
P-006641/2020(ASW)

S. Kyriakides atsakymas Europos Komisijos vardu

Komisija yra atskaitinga kitoms Europos institucijoms ir piliečiams ir veikia laikydamasi taikomų finansų valdymo taisyklių.

Į sutartis, sudarytas kaip išankstinės pirkimo sutartys su įmonėmis, yra įtraukta konfidencialumo išlyga.

Komisija atsižvelgė į raginimus užtikrinti didesnį skaidrumą ir, suderinusi su atitinkamomis įmonėmis, Europos Parlamento nariams suteikė galimybę susipažinti su sutartimis su „CureVac“ ir „Janssen Pharmaceuticals“ įmonėmis tam skirtoje skaitykloje bei paskelbė sutarčių su „CureVac“, „AstraZeneca“ ir „Sanofi“ kupiūruotą versiją.

Komisija veda derybas su vakcinų tiekėjais kartu su jungtine derybų grupe. Į jungtinę derybų grupę įeina už sveikatą ir maisto saugą atsakinga generalinė direktorė kaip Komisijos atstovė ir septynių valstybių narių atstovai, paskirti Valdančiosios tarybos[1]. Komisija nepranešė nė vieno grupės nario pavardės.

Valdančioji taryba peržiūri išankstines pirkimo sutartis prieš jas pasirašant. Kolegija paskesniems Komisijos sprendimams dėl išankstinių pirkimo sutarčių parašo teisę suteikė už sveikatą ir maisto saugą atsakingai Komisijos narei arba generalinei direktorei.

Atnaujinta: 2021 m. balandžio 28 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika