Parlamenta jautājums - P-006641/2020(ASW)Parlamenta jautājums
P-006641/2020(ASW)

Atbildi Eiropas Komisijas vārdā sniedza Stella Kirjakidu

Komisija ir atbildīga pret pārējām Eiropas iestādēm un eiropiešiem un rīkojas saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem par finanšu pārvaldību.

Ar uzņēmumiem noslēgtajos pirkuma priekšlīgumos ir iekļauti noteikumi par informācijas neizpaušanu.

Komisija ir uzklausījusi aicinājumus nodrošināt lielāku pārredzamību un, vienojoties ar attiecīgajiem uzņēmumiem, jau darījusi Eiropas Parlamenta deputātiem īpašā lasītavā pieejamus līgumus ar “CureVac” un “Janssen Pharmaceuticals”, kā arī publicējusi ar “CureVac”, “AstraZeneca” un “Sanofi” noslēgto līgumu rediģētu tekstu.

Komisija sarunas ar vakcīnu piegādātājiem risina kopīgas sarunvedēju grupas satvarā. Kopīgajā sarunvedēju grupā ir par veselību un pārtikas nekaitīgumu atbildīgais ģenerāldirektors, kas ir Komisijas pārstāvis, un septiņu dalībvalstu pārstāvji, kurus iecēlusi koordinācijas padome[1]. Komisija nav paziņojusi neviena grupas dalībnieka vārdu.

Koordinācijas padome izskata pirkuma priekšlīgumus pirms to parakstīšanas. Kolēģija secīgos Komisijas lēmumos katra pirkuma priekšlīguma parakstīšanu ir deleģējusi komisārei vai ģenerāldirektoram, kas atbild par veselību un pārtikas nekaitīgumu.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 19. aprīlis
Juridisks paziņojums - Privātuma politika