Întrebare parlamentară - P-006641/2020(ASW)Întrebare parlamentară
P-006641/2020(ASW)

Răspuns dat de dna Kyriakides în numele Comisiei Europene

Comisia răspunde în fața celorlalte instituții europene și a cetățenilor și acționează în conformitate cu normele aplicabile în materie de gestiune financiară.

Contractele încheiate cu societăți sub formă de acorduri preliminare de achiziție (APA) includ clauze de confidențialitate.

Comisia a ascultat apelurile la o mai mare transparență și, în acord cu societățile în cauză, a pus deja la dispoziția membrilor Parlamentului European contractele cu CureVac și Janssen Pharmaceuticals într-o sală de lectură dedicată și a publicat versiunea parțial secretizată a contractelor cu CureVac, AstraZeneca și Sanofi.

Comisia negociază cu furnizorii de vaccinuri în cadrul unei echipe comune de negociere. Echipa comună de negociere include directorul general responsabil cu sănătatea și siguranța alimentară în calitate de reprezentant al Comisiei și reprezentanți din șapte state membre, numiți de comitetul director[1]. Comisia nu a comunicat numele niciunuia dintre membrii echipei.

Comitetul director revizuiește contractele APA înainte de semnare. Prin decizii succesive ale Comisiei, colegiul a delegat semnătura fiecărui APA comisarului sau directorului general responsabil cu sănătatea și siguranța alimentară.

Ultima actualizare: 19 aprilie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate