Parlamentná otázka - P-006641/2020(ASW)Parlamentná otázka
P-006641/2020(ASW)

Odpoveď pani Kyriakidesovej v mene Európskej komisie

Komisia sa zodpovedá ďalším európskym inštitúciám a občanom a koná v súlade so všetkými platnými pravidlami finančného riadenia.

Zmluvy uzatvorené so spoločnosťami ako dohody o predbežnom nákupe (APA) obsahujú doložky o zachovaní mlčanlivosti.

Komisia reagovala na požiadavky na väčšiu transparentnosť a v spolupráci s dotknutými spoločnosťami už sprístupnila zmluvy s CureVac a Janssen Pharmaceuticals poslancom Európskeho parlamentu vo vyhradenej čitárni a zverejnila upravené znenie zmlúv so spoločnosťami CureVac, AstraZeneca a Sanofi.

Komisia rokuje s dodávateľmi vakcín v rámci spoločného rokovacieho tímu. Tento spoločný rokovací tím zahŕňa generálnu riaditeľku zodpovednú za zdravie a bezpečnosť potravín ako zástupkyňu Komisie a zástupcov zo siedmich členských štátov, menovaných riadiacim výborom[1]. Komisia neoznámila meno žiadneho člena rokovacieho tímu.

Riadiaci výbor dohody o predbežnom nákupe pred ich podpisom kontroluje. Zbor komisárov v zodpovedajúcich rozhodnutiach Komisie delegoval podpísanie každej dohody o predbežnom nákupe na komisárku alebo generálnu riaditeľku zodpovednú za zdravie a bezpečnosť potravín.

Posledná úprava: 19. apríla 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia