Parlamentarno vprašanje - P-006641/2020(ASW)Parlamentarno vprašanje
P-006641/2020(ASW)

  Odgovor Stele Kiriakides v imenu Evropske komisije

  Komisija odgovarja drugim evropskim institucijam in državljanom ter deluje v skladu z veljavnimi pravili finančnega poslovodenja.

  Pogodbe, sklenjene kot vnaprejšnji dogovori o nabavi s podjetji, vsebujejo klavzule o nerazkrivanju.

  Komisija se je odzvala na zahteve po večji preglednosti in je, v dogovoru z zadevnimi podjetji, že sklenila pogodbe s podjetjema CureVac in Janssen Pharmaceuticals, ki so na voljo poslancem Evropskega parlamenta v namenski sobi za branje, in je objavila redigirane različice pogodb s podjetji CureVac, AstraZeneca in Sanofi.

  Komisija se z dobavitelji cepiv pogaja v okviru skupne pogajalske skupine. V skupni pogajalski skupini je kot predstavnik Komisije generalna direktorica Generalnega direktorata za zdravje in varnost hrane ter predstavniki sedmih držav članic, ki jih je imenoval usmerjevalni odbor[1]. Komisija ni sporočila imen članov skupine.

  Usmerjevalni odbor pred podpisom pregleda pogodbe o dogovorih o nabavi. Z več zaporednimi sklepi je kolegij Komisije prenesel pooblastilo o podpisu vsakega dogovora o nabavi na komisarko ali generalno direktorico, pristojno za zdravje in varnost hrane.

  Zadnja posodobitev: 28. april 2021
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov