Întrebare parlamentară - P-006641/2020Întrebare parlamentară
P-006641/2020

  Transparența contractelor pentru vaccinurile împotriva COVID-19

  Întrebarea prioritară cu solicitare de răspuns scris  P-006641/2020
  adresată Comisiei
  Articolul 138 din Regulamentul de procedură
  Rasmus Andresen (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Daniel Freund (Verts/ALE), Damian Boeselager (Verts/ALE), Tatjana Ždanoka (Verts/ALE), Marc Botenga (GUE/NGL), Tanja Fajon (S&D), Sara Cerdas (S&D), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Eric Andrieu (S&D), Patrick Breyer (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), Damien Carême (Verts/ALE), Carmen Avram (S&D), Karima Delli (Verts/ALE), Petar Vitanov (S&D), Yannick Jadot (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Robert Hajšel (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Alfred Sant (S&D), Eugen Jurzyca (ECR), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Sven Giegold (Verts/ALE), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Miroslav Číž (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Günther Sidl (S&D), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Andreas Schieder (S&D), Monika Beňová (S&D), Hannes Heide (S&D), Henrike Hahn (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Caroline Roose (Verts/ALE), Elisabetta Gualmini (S&D), Salima Yenbou (Verts/ALE), Alessandra Moretti (S&D), Frédérique Ries (Renew), Viola Von Cramon-Taubadel (Verts/ALE), Bronis Ropė (Verts/ALE), Martin Häusling (Verts/ALE), Ville Niinistö (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Martin Hojsík (Renew), Marie Toussaint (Verts/ALE), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Manuel Bompard (GUE/NGL), José Gusmão (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Manon Aubry (GUE/NGL), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Jutta Paulus (Verts/ALE), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Biljana Borzan (S&D), Claude Gruffat (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), François Alfonsi (Verts/ALE)

  În timpul pandemiei de COVID Comisia a încheiat contracte cu mai multe societăți farmaceutice, printre care CureVac, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV și BioNtech-Pfizer, iar în prezent poartă discuții preliminare cu Moderna.

  Pentru a sprijini activitățile de cercetare legate de aceste vaccinuri, Parlamentul European a aprobat efectuarea unor plăți în avans în folosul acestor societăți[1].

  Întrucât vaccinurile sunt concepute parțial pe banii contribuabililor din UE și din statele membre ale UE, este important să fie respectat în totalitate interesul public și să fie aplicate principiile rigorii științifice, siguranței și transparenței.

  Comisia, însă, nu a răspuns încă unei serii de scrisori trimise de deputații în Parlamentul European în care aceștia solicitau să fie asigurată transparența contractelor respective.

  Astfel, în rezoluția sa privind bugetul pe 2021[2] (adoptată cu o mare majoritate), Parlamentul a solicitat Comisiei să acorde autorității bugetare acces la contractele legate de vaccinurile împotriva COVID-19 înainte de sfârșitul lui 2020.

  Ultima actualizare: 10 decembrie 2020
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate