Parlamentná otázka - P-006641/2020Parlamentná otázka
P-006641/2020

  Transparentnosť zmlúv na vakcíny proti COVID-19

  Prioritná otázka na písomné zodpovedanie  P-006641/2020
  Komisii
  článok 138 rokovacieho poriadku
  Rasmus Andresen (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Daniel Freund (Verts/ALE), Damian Boeselager (Verts/ALE), Tatjana Ždanoka (Verts/ALE), Marc Botenga (GUE/NGL), Tanja Fajon (S&D), Sara Cerdas (S&D), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Eric Andrieu (S&D), Patrick Breyer (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), Damien Carême (Verts/ALE), Carmen Avram (S&D), Karima Delli (Verts/ALE), Petar Vitanov (S&D), Yannick Jadot (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Robert Hajšel (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Alfred Sant (S&D), Eugen Jurzyca (ECR), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Sven Giegold (Verts/ALE), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Miroslav Číž (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Günther Sidl (S&D), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Andreas Schieder (S&D), Monika Beňová (S&D), Hannes Heide (S&D), Henrike Hahn (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Caroline Roose (Verts/ALE), Elisabetta Gualmini (S&D), Salima Yenbou (Verts/ALE), Alessandra Moretti (S&D), Frédérique Ries (Renew), Viola Von Cramon-Taubadel (Verts/ALE), Bronis Ropė (Verts/ALE), Martin Häusling (Verts/ALE), Ville Niinistö (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Martin Hojsík (Renew), Marie Toussaint (Verts/ALE), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Manuel Bompard (GUE/NGL), José Gusmão (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Manon Aubry (GUE/NGL), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Jutta Paulus (Verts/ALE), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Biljana Borzan (S&D), Claude Gruffat (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), François Alfonsi (Verts/ALE)

  Počas pandémie ochorenia COVID Komisia uzavrela zmluvy s farmaceutickými spoločnosťami vrátane firiem CureVac, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV a BioNtech-Pfizer a vedie predbežné rozhovory s firmou Moderna.

  S cieľom podporiť výskum týchto vakcín schválil Európsky parlament platby vopred týmto spoločnostiam[1].

  Vzhľadom na to, že vakcíny sa vyvíjajú aj z peňazí daňových poplatníkov z EÚ a členských štátov EÚ, je dôležité, aby sa v plnej miere zachoval verejný záujem a aby sa dodoržiavala vedecká dôslednosť, bezpečnosť a transparentnosť.

  Komisia však zatiaľ neodpovedala na niekoľko listov poslancov EP, v ktorých sa poslanci dovolávali transparentnosti uvedených zmlúv.

  Parlament preto vo svojom uznesení o rozpočte na rok 2021[2] (prijatom veľkou väčšinou) vyzval Komisiu, aby rozpočtovému orgánu sprístupnila do konca roka 2020 zmluvy na vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

  Posledná úprava: 10. decembra 2020
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia