Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 37kWORD 10k
13. huhtikuuta 2021
P-001956/2021
Kirjallisesti vastattava ensisijainen kysymys  P-001956/2021
komissiolle
työjärjestyksen 138 artikla
Henna Virkkunen (PPE), Jens Gieseke (PPE)
 Aihe: Hallinnollisen taakan vähentämistä koskeva tavoite

Vuonna 2019 komission puheenjohtaja sitoutui vähentämään hallinnollista taakkaa ja noudattamaan ”yksi sisään, yksi ulos” -periaatetta. Teollisuutta ja pk-yrityksiä koskevassa strategiassaan komissio sitoutui vähentämään pk-yritysten sääntelyyn liittyvää taakkaa. Sen jälkeen on tapahtunut hyvin vähän, ja tiedonantoa paremmasta sääntelystä ja päivitetystä teollisuusstrategiasta on jälleen kerran lykätty.

Euroopan parlamentin PPE-ryhmän pk-yrityksiä käsittelevän työryhmän (SME Circle) puolesta haluaisimme esittää komissiolle seuraavat kysymykset:

1. Euroopan uudesta teollisuusstrategiasta laatimassaan mietinnössä(1) Euroopan parlamentti kehottaa panemaan ”yksi sisään, yksi ulos -periaatteen täytäntöön siten, että varmistetaan, että säännösten noudattamisesta aiheutuvat kustannukset eivät nouse tietyllä alalla. Miten komissio aikoo panna ”yksi sisään, yksi ulos” -periaatteen käytännössä täytäntöön?

2. Euroopan uudesta pk-yritysstrategiasta laaditussa parlamentin mietinnössä(2) ”yksi sisään, yksi ulos” -periaatetta pidetään lähtökohtana, koska se säilyttää tilanteen vain ennallaan ja koska tarvitaan kunnianhimoisempia tavoitteita. Onko komissio halukas toimimaan tämänsuuntaisesti ja vähentämään sääntelyyn liittyvää taakkaa entisestään?

3. Edellä mainitussa mietinnössä kehotetaan asettamaan konkreettisia ja sitovia tavoitteita hallinnollisen taakan vähentämiselle ja saattamaan vaikutustenarvioinnin päätökseen viimeistään kesäkuussa 2021. Aikooko komissio toteuttaa jatkotoimia tämän pyynnön johdosta ja jos aikoo, missä aikataulussa?

(1)Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. marraskuuta 2020 Euroopan uudesta teollisuusstrategiasta (hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0321).
(2)Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. joulukuuta 2020 Euroopan uudesta pk-yritysstrategiasta (hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0359).
Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 15. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö