Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
PDF 53kWORD 10k
28 kwietnia 2021
P-002301/2021
Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie  P-002301/2021
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Sylwia Spurek (Verts/ALE), Łukasz Kohut (S&D), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Robert Biedroń (S&D), Anna Júlia Donáth (Renew), Maria Noichl (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Nikolaj Villumsen (The Left), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew), Radka Maxová (S&D), Liesje Schreinemacher (Renew), Michal Šimečka (Renew), Katarina Barley (S&D), Fabienne Keller (Renew), Maria Walsh (PPE), Eva Kaili (S&D), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Morten Petersen (Renew), Aušra Maldeikienė (PPE), Marek Belka (S&D), Pernille Weiss (PPE), Ramona Strugariu (Renew), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Tineke Strik (Verts/ALE)
 Przedmiot: Atak na niezależność polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

15 kwietnia 2021 r. Trybunał Konstytucyjny RP stwierdził niekonstytucyjność art. 3 ust. 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, który stanowi, że dotychczasowy rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika. Przepis ten był spójny z normami międzynarodowymi i podobny do zasad obowiązujących w kilku jurysdykcjach europejskich. Gwarantował ciągłość ochrony praw człowieka i równego traktowania, na których straży rzecznik stoi jako obrońca praw obywatelskich i równouprawnienia.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że skład Trybunału Konstytucyjnego wybrano niezgodnie z prawem, orzeczenie to można postrzegać jedynie jako atak polityczny na niezależność rzecznika. Narusza ono zasadę praworządności, zasady weneckie i zalecenie Komisji (UE) 2018/951 w sprawie norm dotyczących organów ds. równości. Będzie ono miało też poważne negatywne konsekwencje dla wszystkich osób mieszkających w Polsce pod względem ich praw podstawowych.

1. W wywiadzie z 9 marca 2021 r. wiceprzewodnicząca Věra Jourová stwierdziła, że Komisja skierowała do władz polskich pismo w sprawie niezależności rzecznika. Dlaczego Komisja nie podjęła dalszych działań w związku z niezadowalającą odpowiedzią?

2. Jakie dalsze kroki w tym zakresie planuje poczynić?

3. Jakie środki podejmie, aby zapobiec dalszym naruszeniom praworządności w Polsce?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 4 maja 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności