Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - P-002751/2021(ASW)Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
P-002751/2021(ASW)

Svar afgivet på Europa-Kommissionens vegne af Ylva Johansson

Den Internationale Organisation for Migration (IOM) gennemfører det EU-finansierede katastrofebistandsprojekt til »Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and Vulnerable Migrants« (Støtte til de græske myndigheder i forvaltningen af det nationale modtagelsessystem for asylansøgere og sårbare migranter), hvilket bl.a. omfatter opførelse og operationelle behov for modtagelsescentre på det græske fastland[1]. Dette omfatter opførelse og vedligeholdelse af hegn på stederne Diavata, Ritsona, Malakasa og Nea Kavala som krævet af de græske myndigheder med henblik på at øge sikkerheden for beboere og personale.

Kommissionen og Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) blev spurgt til råds om de tekniske specifikationer forud for opførelsen af hegnene. Ved opførelsen af hegn må der tages behørigt hensyn til en række parametre, navnlig brandsikkerhed, almindeligt lys, ingen blokering af udsyn og passende afstand fra boligerne. En blandet løsning med beton og kædeledshegn er blevet gennemført.

Ordrebeløbet for gennemførelsen af det generelle projekt er ca. 180 mio. EUR, som dækker perioden fra 1. januar 2020 til 30. juni 2021, hvoraf ca. 9 mio. EUR er afsat til arbejde i centrene (herunder men ikke begrænset til rengøring, vedligeholdelse, reparationer og hegn).

Seneste opdatering: 7. juli 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik