Κοινοβουλευτική ερώτηση - P-002751/2021(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
P-002751/2021(ASW)

Απάντηση της κ. Johansson εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) υλοποιεί το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο παροχής βοήθειας έκτακτης ανάγκης «Στήριξη των ελληνικών αρχών στη διαχείριση του εθνικού συστήματος υποδοχής αιτούντων άσυλο και ευάλωτων μεταναστών», το οποίο καλύπτει, μεταξύ άλλων δράσεων, την κατασκευή και τις επιχειρησιακές ανάγκες των κέντρων υποδοχής στην ηπειρωτική Ελλάδα[1]. Το έργο αυτό περιλαμβάνει την κατασκευή ή τη συντήρηση περιφράξεων στις δομές των Διαβατών, της Ριτσώνας, της Μαλακάσας και της Νέας Καβάλας, όπως ζητήθηκε από τις ελληνικές αρχές, με σκοπό την αύξηση της ασφάλειας και της προστασίας των κατοίκων και του προσωπικού.

Ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές πριν από την κατασκευή των περιφράξεων. Για την περίφραξη πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη ορισμένες παράμετροι, ιδίως η πυροπροστασία, το φυσικό φως, η μη παρεμπόδιση του οπτικού πεδίου και η επαρκής απόσταση από τυχόν κατοικίες. Εφαρμόζεται μεικτή λύση, με εναλλασσόμενη χρήση σκυροδέματος και απλού συρματοπλέγματος.

Το ποσό που συμφωνήθηκε για την υλοποίηση του συνολικού έργου καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2021 και ανέρχεται σε περίπου 180 εκατ. EUR, εκ των οποίων περίπου 9 εκατ. EUR προορίζονται για εργασίες στα κέντρα (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του καθαρισμού, της συντήρησης, των επισκευών και της τοποθέτησης περίφραξης).

Τελευταία ενημέρωση: 19 Ιουλίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου