Pytanie poselskie - P-002751/2021(ASW)Pytanie poselskie
P-002751/2021(ASW)

Odpowiedź udzielona przez komisarz Ylvę Johansson w imieniu Komisji Europejskiej

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) realizuje finansowany przez UE projekt pomocy nadzwyczajnej „Wsparcie dla władz greckich w zarządzaniu krajowym systemem przyjmowania osób ubiegających się o azyl i migrantów w trudnym położeniu SMS”, który obejmuje m.in. działania oraz potrzeby budowlane i operacyjne ośrodków recepcyjnych w Grecji kontynentalnej[1]. Pomoc obejmuje między innymi budowę lub konserwację ogrodzeń w miejscowościach Diavata, Ritsona, Malakasa i Nea Kavala, zgodnie z wnioskiem władz greckich w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców i personelu.

Przed rozpoczęciem budowy ogrodzeń Komisja i Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) zostały poproszone o konsultacje w sprawie specyfikacji technicznych. Przy budowie ogrodzeń należy odpowiednio uwzględniać szereg parametrów, w szczególności ochronę przeciwpożarową, światło naturalne, niezasłanianie widoku i odpowiednią odległość od wszelkich pomieszczeń mieszkalnych. Stosuje się rozwiązanie mieszane, które przewiduje naprzemiennie zastosowanie ogrodzeń z betonu i siatki.

Kwota zakontraktowana na realizację całego projektu, który obejmuje okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r., wynosi około 180 mln EUR, z czego około 9 mln EUR przeznaczono na prace w ośrodkach (w tym m.in. sprzątanie, prace konserwacyjne, naprawy i ogrodzenia).

Ostatnia aktualizacja: 7 lipca 2021
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności