• EN - English
  • PL - polski
Pytanie poselskie - P-004349/2021(ASW)Pytanie poselskie
P-004349/2021(ASW)

Odpowiedź udzielona przez komisarz Kadri Simson w imieniu Komisji Europejskiej

Komisja uważnie śledzi zmiany cen na rynku energii i jest w pełni świadoma związanych z nimi wyzwań.

Komisja przyjęła komunikat[1] obejmujący analizę obecnego gwałtownego wzrostu cen energii oraz przedstawiający zestaw środków krótko- i średnioterminowych, które mogą zostać wprowadzone zarówno przez państwa członkowskie, jak i na szczeblu europejskim w celu złagodzenia sytuacji, zwłaszcza w odniesieniu do odbiorców wrażliwych. Do środków tych należą wsparcie bezpośrednie, pomoc państwa lub ukierunkowane ulgi podatkowe, zabezpieczenia przed odłączeniem od sieci i odroczenia płatności oraz wzmocniona koordynację środków dotyczących ubóstwa energetycznego.

Zestaw ten obejmuje środki średnioterminowe, takie jak zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej, wzmocnienie pozycji konsumentów i zwiększenie odporności systemu energetycznego UE, co pozwoli poprawić naszą gotowość na przyszłe wstrząsy cenowe. W ramach proponowanego[2] Społecznego Funduszu Klimatycznego będzie również oferowane wsparcie dla inwestycji w efektywność energetyczną i energię odnawialną, co pomoże finansować środki mające na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn podatności na wzrost cen. Centrum Doradztwa ds. Ubóstwa Energetycznego[3] będzie wspierać władze lokalne we wdrażaniu konkretnych projektów służących zwalczaniu ubóstwa energetycznego. Jako strategia długoterminowa Europejski Zielony Ład zmniejszy zależność UE od importu paliw kopalnych poprzez poprawę efektywności energetycznej, a także zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w Europie.

W związku z opracowanym przez Komisję zestawem środków[4] Komisja przyjęła wnioski mające na celu zwiększenie konkurencji i odporności unijnych rynków gazu, wprowadzając, w stosownych przypadkach, obowiązki dotyczące regionalnych zapasów gazu i dobrowolne wspólne udzielanie zamówień na rezerwy gazu przez podmioty publiczne zgodnie z funkcjonowaniem wewnętrznego rynku energii i unijnymi regułami konkurencji.

Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2022
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności