Parlamentná otázka - P-001252/2022(ASW)Parlamentná otázka
P-001252/2022(ASW)

Odpoveď pani Johanssonovej v mene Európskej komisie

1. Agentúra Európskej únie pre azyl (EUAA), Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) a Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (EUROPOL) ponúkli členským štátom okamžitú operačnú podporu a pomoc hneď, keď vypukla vojna. K 27. aprílu 2022 vyslala agentúra Frontex svojich zamestnancov do Rumunska, Poľska, Moldavska a na Slovensko. Rovnako aj EUROPOL nasadil svojich zamestnancov a prizvaných príslušníkov pohraničnej stráže vo všetkých štyroch členských štátoch susediacich s Ukrajinou. Agentúra Európskej únie pre azyl poskytuje operačnú podporu v deviatich členských štátoch, konkrétne na Malte, v Taliansku, Grécku, Španielsku, na Cypre, v Rumunsku, Belgicku, Lotyšsku a Litve. Agentúra Európskej únie pre azyl je takisto pripravená vyslať zmluvných zamestnancov v sprievode tlmočníkov do Moldavska. Celkovo vyslali agentúry pre spravodlivosť a vnútorné veci (SVV) do daného regiónu vrátane Moldavska takmer 350 expertov.

2. Podľa článku 41 ods. 1 nariadenia o agentúre Frontex[1] výkonný riaditeľ agentúry Frontex na základe posúdenia zraniteľnosti a analýzy situačného prehľadu v Európe odporúča dotknutému členskému štátu, aby požiadal agentúru Frontex o iniciovanie, vykonanie alebo prispôsobenie spoločných operácií, rýchlych pohraničných zásahov alebo akýchkoľvek iných príslušných opatrení agentúry. Agentúra Frontex a Agentúra Európskej únie pre azyl sú v úzkom kontakte s členskými štátmi dotknutými prílevom ľudí, ktorí utekajú pred ruskou inváziou na Ukrajine a hľadajú ochranu v EÚ. Komisia nemá vedomosť o tom, že by niektorá agentúra EÚ v tejto súvislosti zamietla žiadosť členského štátu.

3. Keďže rezervná skupina v oblasti azylu ešte nebola vytvorená, výkonný riaditeľ Agentúry Európskej únie pre azyl adresoval členským štátom výzvu a od viacerých z nich dostal priaznivú odpoveď, že sú pripravené nasadiť svojich odborníkov do operácií agentúry.

Posledná úprava: 25. mája 2022
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia