Parlamendi esitatud küsimus - P-001252/2022Parlamendi esitatud küsimus
P-001252/2022

Venemaa sõjategevuse tagajärjel Ukrainast põgenevate pagulaste haldamisega tegelevate Euroopa Liidu ametite antav toetus

Kirjalikult vastatav prioriteetne küsimus  P-001252/2022
komisjonile
Kodukorra artikkel 138
Fabienne Keller (Renew), Urmas Paet (Renew), Michal Šimečka (Renew), Nicolae Ştefănuță (Renew), Petras Auštrevičius (Renew), Karin Karlsbro (Renew), Sylvie Guillaume (S&D), Anna Júlia Donáth (Renew), Isabel Wiseler-Lima (PPE), Sylvie Brunet (Renew), Malik Azmani (Renew), Nora Mebarek (S&D), Nathalie Loiseau (Renew), Krzysztof Hetman (PPE), Frédérique Ries (Renew), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Tomas Tobé (PPE), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Salima Yenbou (Renew)

Venemaa sõjategevuse tõttu Ukrainas on ELi sisenenud juba ligikaudu kolm miljonit pagulast. Ukrainas on ka miljoneid riigisiseseid põgenikke ja endiselt palju pagulasi saabub ELi. Vaatamata suurtele jõupingutustele on liikmesriikide ametiasutused ELi peamistes piiripunktides sageli ülekoormatud ja neil ei ole piisavalt töötajaid. Paljud pagulased, kellest enamik on naised, lapsed ja haavatavad isikud, peavad piiripunktide läbimiseks talvekülmas tundide või isegi päevade kaupa ootama.

Samal ajal on ELi ametitel – Euroopa Liidu Varjupaigaametil, Frontexil ja Europolil – volitused ning inim- ja tehnilised ressursid, et pakkuda liikmesriikidele operatiivtuge.

Toetajad[3]

Viimane päevakajastamine: 30. märts 2022
Õigusteave - Privaatsuspoliitika