Parlamentná otázka - P-001252/2022Parlamentná otázka
P-001252/2022

Podpora od agentúr Európskej únie na riadenie utečencov, ktorí sú na úteku v dôsledku ruskej vojny na Ukrajine

Prioritná otázka na písomné zodpovedanie  P-001252/2022
Komisii
článok 138 rokovacieho poriadku
Fabienne Keller (Renew), Urmas Paet (Renew), Michal Šimečka (Renew), Nicolae Ştefănuță (Renew), Petras Auštrevičius (Renew), Karin Karlsbro (Renew), Sylvie Guillaume (S&D), Anna Júlia Donáth (Renew), Isabel Wiseler-Lima (PPE), Sylvie Brunet (Renew), Malik Azmani (Renew), Nora Mebarek (S&D), Nathalie Loiseau (Renew), Krzysztof Hetman (PPE), Frédérique Ries (Renew), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Tomas Tobé (PPE), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Salima Yenbou (Renew)

Približne tri milióny utečencov už vstúpili na územie EÚ v dôsledku ruskej vojny na Ukrajine. Na Ukrajine sú aj milióny vysídlených osôb a do EÚ naďalej prichádza veľký počet utečencov. Vnútroštátne orgány na hlavných hraničných priechodoch EÚ sú aj napriek značnému úsiliu často preťažené a nedostatočne personálne obsadené. Mnohí utečenci, z ktorých väčšina sú ženy, deti a zraniteľné osoby, musia pred tým, ako prejdú cez hraničný priechod, čakať v zime dlhé hodiny, ak nie dni.

Zároveň majú naše agentúry EÚ – Agentúra Európskej únie pre azyl (EUAA), Frontex a Europol – mandát, ako aj ľudské a technické zdroje na poskytovanie operačnej podpory členským štátom.

Otázku podporili[3]

Posledná úprava: 30. marca 2022
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia