Parlamentin kysymys - P-001264/2022Parlamentin kysymys
P-001264/2022

Julkinen verkkokuuleminen EU:n digitaalisen koronatodistuksen soveltamisen jatkamisesta

Kirjallisesti vastattava ensisijainen kysymys  P-001264/2022
komissiolle
työjärjestyksen 138 artikla
Rob Rooken (ECR), Bert-Jan Ruissen (ECR), Virginie Joron (ID), Guido Reil (ID), Francesca Donato (NI), Gilles Lebreton (ID), Ladislav Ilčić (ECR), Milan Uhrík (NI), Annika Bruna (ID), Nicolaus Fest (ID), Jaak Madison (ID), Tom Vandendriessche (ID), Hélène Laporte (ID), Marco Campomenosi (ID), Catherine Griset (ID), Jean-François Jalkh (ID), Laura Huhtasaari (ID), Elżbieta Kruk (ECR), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Gerolf Annemans (ID), Bernhard Zimniok (ID), Jorge Buxadé Villalba (ECR), Jean-Paul Garraud (ID)

EU:n digitaalista koronatodistusta sovelletaan tällä hetkellä 30. kesäkuuta 2022 saakka. Komissio on ehdottanut koronapassin voimassaolon jatkamista vuodella[1]. Tämä vaikuttaa merkittävästi unionin kansalaisten oikeuteen liikkua vapaasti Euroopan unionissa.

EU:n asukkaat ovat voineet antaa palautetta ehdotuksesta 3. helmikuuta 2022–8. huhtikuuta 2022[2]. Komissio laatii tiivistelmän kaikesta saadusta palautteesta ja esittää sen parlamentille ja neuvostolle lainsäädäntökeskustelua varten.

Neuvosto päätti 11. maaliskuuta 2022 jatkaa EU:n digitaalisen koronatodistuksen voimassaoloa[3].

Tukijat[4]

Päivitetty viimeksi: 31. maaliskuuta 2022
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö