Parlementaire vraag - P-001264/2022Parlementaire vraag
P-001264/2022

Online openbare raadpleging over de verlenging van het digitaal EU-covidcertificaat

Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord  P-001264/2022
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Rob Rooken (ECR), Bert-Jan Ruissen (ECR), Virginie Joron (ID), Guido Reil (ID), Francesca Donato (NI), Gilles Lebreton (ID), Ladislav Ilčić (ECR), Milan Uhrík (NI), Annika Bruna (ID), Nicolaus Fest (ID), Jaak Madison (ID), Tom Vandendriessche (ID), Hélène Laporte (ID), Marco Campomenosi (ID), Catherine Griset (ID), Jean-François Jalkh (ID), Laura Huhtasaari (ID), Elżbieta Kruk (ECR), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Gerolf Annemans (ID), Bernhard Zimniok (ID), Jorge Buxadé Villalba (ECR), Jean-Paul Garraud (ID)

Het digitaal EU-covidcertificaat is momenteel van toepassing tot en met 30 juni 2022. De Commissie heeft voorgesteld dit coronapaspoort met een jaar te verlengen[1]. Dit zal grote gevolgen hebben voor het recht van de Europese burgers om zich vrij binnen de Europese Unie te verplaatsen.

Tussen 3 februari 2022 en 8 april 2022 kunnen de inwoners van de EU feedback geven over het voorstel[2]. Alle ontvangen feedback zal door de Commissie worden samengevat en worden voorgelegd aan het Parlement en de Raad als input voor het wetgevingsdebat.

Op 11 maart 2022 heeft de Raad besloten het digitaal EU-covidcertificaat te verlengen[3].

Ondersteuners[4]

Laatst bijgewerkt op: 31 maart 2022
Juridische mededeling - Privacybeleid