• EN - English
 • PL - polski
Pytanie poselskie - P-001660/2022(ASW)Pytanie poselskie
P-001660/2022(ASW)

  Odpowiedź udzielona przez komisarza Thierry’ego Bretona w imieniu Komisji Europejskiej

  Komisja na bieżąco monitoruje sytuację i podejmuje działania, które mają ułatwić europejskiemu przemysłowi reorganizację łańcuchów dostaw.

  W monitorowaniu zakłóceń pomagają sieci biznesowe i zainteresowane strony z sektora przemysłu. Konsultacje z różnymi podmiotami, w tym z państwami członkowskimi i siecią pełnomocników ds. MŚP, umożliwiają gromadzenie i wymianę informacji na temat wyzwań, przed którymi stoją obecnie europejskie przedsiębiorstwa.

  W odpowiedzi na te wyzwania Komisja opracowała działania mające na celu złagodzenie krótkoterminowych skutków dla europejskich przedsiębiorstw, w tym przyjęła tymczasowe kryzysowe ramy pomocy państwa[1] uzupełniające istniejący zestaw narzędzi dotyczących pomocy państwa dostępny dla państw członkowskich. Ponadto, specjalne narzędzia i sieci, takie jak Europejska Sieć Przedsiębiorczości (Enterprise Europe Network, EEN) oraz sieć klastrów, mogą pomóc zainteresowanym przedsiębiorstwom w znalezieniu nowych partnerów w Europie. Na stronie internetowej Komisji opublikowano również wytyczne dotyczące sankcji oraz dane specjalnego punktu kontaktowego, do którego przedsiębiorstwa mogą zwrócić się o pomoc w przypadku wątpliwości co do interpretacji sankcji.

  Aby wzmocnić odporność przemysłu i zwiększyć jego konkurencyjność, Komisja pracuje nad przyspieszeniem transformacji cyfrowej i ekologicznej oraz zajmie się kwestią dostaw surowców krytycznych poprzez przygotowanie wniosku ustawodawczego wspomnianego w planie REPowerEU[2].

  Zgodnie ze swoją zapowiedzią zawartą w aktualizacji strategii przemysłowej Komisja zaproponuje również instrument nadzwyczajny jednolitego rynku (Single Market Emergency Instrument, SMEI), aby zapewnić spójność jednolitego rynku w sytuacjach nadzwyczajnych.

  Jednocześnie, aby wesprzeć gospodarkę Ukrainy, 12 maja 2022 r. Komisja przedstawiła komunikat w sprawie korytarzy solidarnościowych między UE a Ukrainą[3], zawierający plan działań mających pomóc Ukrainie w wywozie głównych dóbr eksportowych, takich jak zboża, który boryka się z problemami logistycznymi, m.in. w związku z blokadą portów na Morzu Czarnym.

  Ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2022
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności