• DA - dansk
 • EN - English
Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - P-003117/2022Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
P-003117/2022

  Foranstaltninger, der er truffet for at undersøge den tyrkiske hærs aktiviteter i Irak

  Prioriteret forespørgsel til skriftlig besvarelse  P-003117/2022
  til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  jf. forretningsordenens artikel 138
  Nikolaj Villumsen (The Left)

  Den 4. juli 2022 modtog næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) et brev underskrevet af en række akademikere, journalister, politikere og intellektuelle, der gjorde opmærksom på Tyrkiets angreb og invasioner i Irak.

  Brevet beskriver udførligt en lang række grusomheder begået af den tyrkiske hær og de tab af menneskeliv, de har medført, og peger klart på, at disse aktioner er ulovlige. Det opfordrer også EU til at iværksætte en undersøgelse af anklagerne og dokumentere situationen i det nordlige Irak og til at bruge sin diplomatiske magt til at tvinge Tyrkiet til at afholde sig fra yderligere angreb eller invasioner.

  Kan NF/HR i lyset af denne situation redegøre for, hvilke foranstaltninger, om nogen, Kommissionen har truffet eller planlægger at træffe for at imødekomme disse presserende og særdeles vigtige krav?

  Seneste opdatering: 23. september 2022
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik