• EN - English
  • PL - polski
Pytanie poselskie - P-000460/2023Pytanie poselskie
P-000460/2023

Stabilny łańcuch dostaw w przemyśle stalowym w Unii Europejskiej

14.2.2023

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie  P-000460/2023
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Jerzy Buzek (PPE)

Pandemia COVID-19 obnażyła słabości strategicznych łańcuchów wartości europejskiego przemysłu, a rosyjska wojna napastnicza przeciwko Ukrainie ujawniła nadmierną zależność UE od importu energii. W tym kontekście ważne jest, aby akt dotyczący surowców krytycznych zapewniał przemysłowi europejskiemu bezpieczny i trwały dostęp do tych surowców.

W kwietniu 2022 r. Unia Europejska nałożyła embargo na rosyjski węgiel, w tym węgiel koksowy – jeden z surowców krytycznych dla UE i składnik niezbędny do produkcji stali. Rosja była trzecim co do wielkości eksporterem węgla koksowego do UE. Ponadto Rosja była drugim, a Ukraina trzecim co do wielkości źródłem importu stali do UE. W rezultacie europejski przemysł stalowy musi wypełnić znaczącą lukę, aby utrzymać produkcję i zaspokoić popyt w czasach gwałtownie rosnących cen energii w Europie.

W związku z tym:

Przedłożone: 14.2.2023

Ostatnia aktualizacja: 20 lutego 2023
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności