Parlamentsfråga - P-000515/2023(ASW)Parlamentsfråga
P-000515/2023(ASW)

Svar från Ylva Johansson på Europeiska kommissionens vägnar

Ett resultat av den internationella givarkonferensen för folket i Turkiet och Syrien som drabbats av jordbävningen var ett löfte om 7 miljarder euro i bistånd från det internationella samfundet. Som en del av denna utfästelse kommer Europeiska kommissionen att bidra med 1 miljard euro till människor i Turkiet och med 108 miljoner euro till människor i Syrien. EU:s humanitära stöd till Turkiet uppgår nu till 78,2 miljoner euro. Hittills har 29 miljoner euro[1] redan avtalats för humanitärt bistånd från EU för att tillgodose de mest akuta behoven i samband med denna katastrof.

I direktivet om tillfälligt skydd[2] fastställs miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och åtgärder för att främja en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära följderna av detta. Till och med den 3 mars 2023 hade mer än 1,9 miljoner människor i Turkiet evakuerats från de elva hårdast drabbade städerna och registrerats hos olika provins‐ och distriktskommuner i Turkiet[3]. Till och med den 1 mars 2023 hade uppskattningsvis 105 000 hushåll i Syrien fördrivits på grund av jordbävningen[4]. Dessa personer utgör en del av den bredare drabbade befolkningen, vars övergripande behov är betydande och brådskande.

Det finns för närvarande inget som tyder på att jordbävningen utlöste befolkningsrörelser som skulle kunna karakteriseras som en massiv tillströmning av fördrivna personer till Europeiska unionen (artikel 5 i direktivet om tillfälligt skydd), eller som sannolikt skulle överbelasta kapaciteten i de europeiska medlemsstaternas asylsystem (artikel 2 i direktivet om tillfälligt skydd).

Senaste uppdatering: 22 maj 2023
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy