Parlamentarno vprašanje - P-001701/2023Parlamentarno vprašanje
P-001701/2023

Odziv Komisije na resolucijo Parlamenta o sladkorni bolezni

26.5.2023

Prednostno vprašanje za pisni odgovor  P-001701/2023
za Komisijo
Člen 138 Poslovnika
Kateřina Konečná (The Left), Marisa Matias (The Left), Frédérique Ries (Renew), István Ujhelyi (S&D), Antoni Comín i Oliveres (NI), Franc Bogovič (PPE), Tilly Metz (Verts/ALE), Pascal Arimont (PPE), Tomislav Sokol (PPE), Ondřej Knotek (Renew), Stelios Kouloglou (The Left), Mick Wallace (The Left), Robert Hajšel (S&D), Željana Zovko (PPE), Max Orville (Renew), César Luena (S&D), Nicolás González Casares (S&D)

Parlament je novembra 2022 je sprejel resolucijo o sladkorni bolezni. Komisija se je nanjo odzvala marca 2023. V svojem odgovoru omenja delo, ki ga je naredila na področju primarne preventive prek pobud, kot je pobuda „Healthier Together“. Vendar ta ni obravnavala sekundarne preventive ali vsebovala konkretnih vseevropskih ciljev.

Vloženo: 26.5.2023

Zadnja posodobitev: 1. junij 2023
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov