• EN - English
  • SL - slovenščina
Parlamentarno vprašanje - P-002796/2023(ASW)Parlamentarno vprašanje
P-002796/2023(ASW)

Odgovor komisarja Thierryja Bretona v imenu Evropske komisije

Komisija pripisuje velik pomen ohranjanju in spodbujanju pluralističnih in neodvisnih medijev, vključno z javnimi mediji, ki so v vsaki demokraciji ključnega pomena za zagotavljanje poštenega in uravnoteženega javnega diskurza.

Komisija je 16. septembra 2022 sprejela predlog evropskega akta o svobodi medijev[1], ki vključuje ciljno usmerjen sklop pravil, namenjenih krepitvi neodvisnega delovanja javnih medijev, s čimer bi preprečila njihovo politizacijo, zagotovila uresničevanje njihovih ciljev in okrepila njihovo uredniško svobodo v odnosu do javnih in zasebnih akterjev. Predlog zlasti določa posebna pravila, ki zagotavljajo, da so upravni organi javnih medijev imenovani na pregleden, odprt in nediskriminatoren način ter da je njihova razrešitev ustrezno utemeljena. Zdaj o predlogu potekajo pogajanja s sozakonodajalcema.

Komisija bo v letnem poročilu o stanju pravne države v vseh državah članicah še naprej pozorno spremljala in analizirala razvoj na področju svobode medijev in medijske pluralnosti, tudi v zvezi z neodvisnostjo javnih medijev, ter izdala konkretna priporočila za odpravo sistemskih pomanjkljivosti.

Zadnja posodobitev: 25. oktober 2023
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov