Parlamentní otázka - P-000671/2024Parlamentní otázka
P-000671/2024

Jmenování Markuse Piepera do nově vytvořené pozice zmocněnce EU pro malé a střední podniky

29.2.2024

Prioritní otázka k písemnému zodpovězení  P-000671/2024
Komisi
článek 138 jednacího řádu
Daniel Freund (Verts/ALE), Mikuláš Peksa (Verts/ALE), Sergey Lagodinsky (Verts/ALE), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Lara Wolters (S&D), Pascal Durand (S&D), Sophia in 't Veld (Renew), Michael Kauch (Renew), Alin Mituța (Renew), Katalin Cseh (Renew), Stelios Kouloglou (The Left)

Sbor komisařů jmenoval na své schůzi dne 31. ledna novým zmocněncem EU pro malé a střední podniky německého poslance Markuse Piepera (PPE/CDU). K jeho jmenování, došlo navzdory tomu, že se v médiích objevily zprávy, podle nichž jiné uchazečky z členských států, které na vyšších pozicích nejsou dostatečně zastoupeny , dosáhly v tříkolovém výběrovém řízení lepších výsledků. To vyvolává otázku, zda bylo výběrové řízení transparentní a zda jej neovlivnila předsedkyně Komise.

Poslanci, kteří otázku podpořili[1]

Předložení:29.2.2024

Poslední aktualizace: 7. března 2024
Právní upozornění - Ochrana soukromí