Parlementaire vraag - P-000671/2024Parlementaire vraag
P-000671/2024

Benoeming van Markus Pieper in de nieuw gecreëerde functie van kmo-gezant van de EU

29.2.2024

Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord  P-000671/2024
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Daniel Freund (Verts/ALE), Mikuláš Peksa (Verts/ALE), Sergey Lagodinsky (Verts/ALE), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Lara Wolters (S&D), Pascal Durand (S&D), Sophia in 't Veld (Renew), Michael Kauch (Renew), Alin Mituța (Renew), Katalin Cseh (Renew), Stelios Kouloglou (The Left)

Op zijn vergadering van 31 januari jl. heeft het college van commissarissen het Duitse EP-lid Markus Pieper (PPE/CDU) benoemd tot nieuwe kmo-gezant van de EU. Zijn aanwerving doet vragen rijzen over de transparantie van het proces en de invloed daarop van de Commissievoorzitter, te meer daar uit mediaberichten blijkt dat andere, vrouwelijke kandidaten uit lidstaten die ondervertegenwoordigd zijn in hogere functies, beter presteerden in de drie fases van de aanwervingsprocedure.

Ondersteuners[1]

Ingediend:29.2.2024

Laatst bijgewerkt op: 7 maart 2024
Juridische mededeling - Privacybeleid