Întrebare parlamentară - P-000671/2024Întrebare parlamentară
P-000671/2024

Numirea lui Markus Pieper în funcția nou-creată de reprezentant al UE pentru IMM-uri

29.2.2024

Întrebarea prioritară cu solicitare de răspuns scris  P-000671/2024
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Daniel Freund (Verts/ALE), Mikuláš Peksa (Verts/ALE), Sergey Lagodinsky (Verts/ALE), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Lara Wolters (S&D), Pascal Durand (S&D), Sophia in 't Veld (Renew), Michael Kauch (Renew), Alin Mituța (Renew), Katalin Cseh (Renew), Stelios Kouloglou (The Left)

În cadrul reuniunii sale din 31 ianuarie, colegiul comisarilor l-a numit pe deputatul german Markus Pieper (PPE-CDU) în calitate de nou reprezentant al UE pentru IMM-uri. Recrutarea sa, în pofida relatărilor din mass-media potrivit cărora alte candidate, provenind din statele membre subreprezentate în posturi de conducere, au obținut un punctaj mai bun în cadrul procedurii de recrutare în trei etape, ridică semne de întrebare cu privire la transparența procesului și la influența președintei Comisiei asupra acestuia din urmă.

Susținători[1]

Depunere:29.2.2024

Ultima actualizare: 7 martie 2024
Aviz juridic - Politica de confidențialitate