• EN - English
  • FI - suomi
Parlamentin kysymys - P-001106/2024(ASW)Parlamentin kysymys
P-001106/2024(ASW)

Thierry Bretonin Euroopan komission puolesta antama vastaus

Euro 6 -sääntelykehyksessä[1] ei määrätä urealiuoksen (AdBlue tai muut) käytöstä päästöjen rajoittamiseksi, mutta siinä asetetaan vaatimuksia reagenssia käyttäville päästöjenrajoitusjärjestelmille. Kun on kyse Euro 6 -vaatimusten mukaisista ajoneuvoista, jotka käyttävät reagenssia päästöjen rajoittamiseksi, valmistajien on varmistettava, että päästöjenrajoitusjärjestelmä säilyttää päästöjenrajoitustoimintonsa kaikissa ympäristöolosuhteissa ja eritoten alhaisissa ympäristön lämpötiloissa. Niiden on muun muassa toteutettava toimenpiteitä, joilla estetään reagenssin jäätyminen, jos ajoneuvo pysäköidään enintään seitsemäksi päiväksi -15 °C:n lämpötilaan, kun reagenssisäiliö on 50-prosenttisesti täynnä. Valmistajien on varmistettava, että jäätynyt reagenssi on käytettävissä 20 minuutin kuluessa siitä, kun ajoneuvo on käynnistetty -15 °C:n lämpötilassa. Euro 6 -vaatimukset ajoneuvoille, joiden pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmässä käytetään reagenssia, vastaavat E-sääntöä nro 154[2].

Kaupallinen AdBlue on jo suunniteltu niin, että sen jäätymispiste on mahdollisimman alhainen. Voimassa olevien EU:n päästöasetusten ansiosta markkinoille on kuitenkin mahdollista saattaa myös parempia reagensseja, joiden jäätymispisteet ovat alhaisemmat. Komissio ei tällä hetkellä suunnittele reagenssien standardointiin liittyviä toimia.

Komissio ei ole tietoinen, että alhaisten lämpötilaolosuhteiden vuoksi jälkikäsittelyjärjestelmiä jouduttaisiin korjaamaan Euro 6 -vaatimusten mukaisissa ajoneuvoissa, ja on kiinnostunut saamaan lisätietoja tästä aiheesta toteutetusta suomalaisesta selvityksestä.

Päivitetty viimeksi: 4. kesäkuuta 2024
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö