12.6.2012
PECH_AM(2012)491237
ИЗМЕНЕНИЯ
27 - 86
Проектодоклад
Marek Józef Gróbarczyk
(PE497.805v01-00)
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за запаса от сьомга в Балтийския регион и за риболовните дейности по експлоатацията на този запас
Предложение за регламент
(COM(2011)0470 - C7-0220/2011 - 2011/0206(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 245kWORD 558k
Правна информация - Политика за поверителност