12.6.2012
PECH_AM(2012)491237
ÆNDRINGSFORSLAG
27 - 86
Udkast til betænkning
Marek Józef Gróbarczyk
(PE497.805v01-00)
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for laksebestanden i Østersøen og for fiskeri efter denne bestand
Forslag til forordning
(COM(2011)0470 - C7-0220/2011 - 2011/0206(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 204kWORD 493k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik